Новата регулация за защита на личните данни (GDPR)
0.00 лв. с ДДС
до 30-11-2017

Новата регулация за защита на личните данни (GDPR)


12-12-2017 до 12-12-2017 10

0888807911
Моля, споменете Seminari365.com!

Лектори: адвокат Десислава Кръстева - сертифициран експерт на Международната асоциация на професионалистите по защита на личните данни (IAPP) и съдружник в Адвокатско дружество „Димитров, Петров и Ко.”

МАГИСТЕР ДИКСИТ ЕООД И ДОМЕСТИКС ЕООД, със съдействието на Фондация „Право и Интернет” имат удоволствието да Ви поканят да вземете участие в семинар на тема:    

Новата регулация за защита на личните данни (GDPR)

12. 12. 2017г.
Начало: 10:00ч.

Лектор: адвокат Десислава Кръстева - сертифициран експерт на Международната асоциация на професионалистите по защита на личните данни (IAPP) и съдружник в Адвокатско дружество „Димитров, Петров и Ко.” 

Място на провеждане: 
Хотел Хемус


Регламент № 2016/679 ( Общ регламент за защита на личните данни - GDPR) ще започне да се прилага от 25 май 2018 г. Той изцяло реформира и заменя действащите правила и изисквания за защита на личните данни. Целта на обучението е да Ви запознае с Вашите нови задължения и какви стъпки е необходимо да предприемете, за да отговаря Вашият бизнес на новите изисквания. Регламентът ще засегне всички организации, които имат достъп до лични данни на клиенти, работници и служители, доставчици и др. Практически това засяга всички бизнеси.

Обучението е подходящо за финансови директори, главни счетоводители, мениджъри Човешки Ресурси, юрисконсулти, адвокати, изпълнителни директори, IT мениджъри, специалисти по информационна сигурност и др.

Теми:

9:30 ч. – 10:00 ч. – Регистрация на участниците

10:00 ч. – 11:15 ч.

Реформа в защитата на личните данни в ЕС. Основни термини и основни фигури в защитата на личните данни  

11:15 ч. – 11:30 ч. – Кафе пауза

11:30 ч. – 13:00 ч.

Задължения на администратора и обработващия и отношения между тях. Принципи при защита на личните данни. Основания за законосъобразно обработване

13:00 ч. – 14:00 ч. – Обяд

14:00 ч. – 15:15 ч.

Права на субектите на данни. Сигурност на данните. Предоставяне на лични данни (Трансфери)   

15:15 ч. – 15:30 ч. – Кафе пауза

15:30 ч. – 17:00 ч.

Акценти върху новите изисквания, въведени от Регламент 2016/679 (GDPR) и практически насоки за съобразяването им

 

Въпроси към лектора може да изпращате на magisterd@abv.bg 
В цената на обучението се включва: лекции, две кафе паузи, обяд, материали

Участниците ще получат сертификат за преминато специализирано обучение за защита личните данни
!


ЗА КОНТАКТИ И ЗАПИСВАНЕ:

Е–mail:  magisterd@abv.bg  

Тел. 08888 07 911   

www.magisterdixit.net     

 Денислава Рускова


Може да се регистрирате директно от нашия сайт www.magisterdixit.net – след програмата на семинара има електронна форма за регистрация или да изпратите мейл на magisterd@abv.bg

с Вашето име, данните на фирмата за издаване на фактура и тел. и e-mail за връзка.

В рамките на 24ч. ще получите отговор – потвърждение.

Вижте разплащателната ни политика и срокове за анулации на нашия сайт www.magisterdixit.net в раздел общи условия 
Срок за уведомяване на записалите се участници за недостигнат минимален брой курсисти (20) 07.12.2017г. (Внесените суми се възстановяват изцяло или се прехвърлят за следваща дата – по избор на участника)
Краен срок за записване и плащане при наличие на места – 30.11.2017г.

ЦЕНИ 
За един участник – 190лв.без ддс или съответно 228лв. с ддс
За участвали в предишни наши семинари и за втори и следващ участник от една фирма – 180лв. без ддс или съответно 216лв.с ддс
За групи от 4 и повече участника от една фирма – 160лв. без ддс или съответно 192лв. с ддс

 

ПРИ ЗАПИСВАНЕ И ПЛАЩАНЕ ДО 20.11.2017г. получавате отстъпка от - 10% от горепосочените цени!!!


БАНКОВИ СМЕТКИ

Доместикс ЕООД - за НЕрегистрирани по ЗДДС

Банка: Уникредит Булбанк

BIC код: UNCRBGSF

IBAN:BG59UNCR7630 1077 2377 22

 

Магистер Диксит ЕООД – за РЕГИСТРИРАНИ по ЗДДС

Банка: Уникредит Булбанк

  BIC код: UNCRBGSF

IBAN:BG91UNCR7630 1078 6465 56

 

Представяне на лектора: Адв. Десислава Кръстева е съдружник в Адвокатско дружество „Димитров, Петров и Ко.” и старши правен експерт към Фондация „Право и Интернет”.

От м. януари 2017 г. е сертифициран експерт на Международната асоциация на професионалистите по защита на личните данни (IAPP).

Завършила е право в СУ „Св. Климент Охридски” и специализира в областите ИКТ право в направление електронна търговия, защита на личните данни, е-разплащания, е-финансови услуги, е-здравеопазване, телекомуникации, търговско право и др.

Адв. Кръстева е активен участник в изготвянето на законови и подзаконови нормативни актове и автор на многобройни доклади и становища по въпроси, свързани с прилагането на европейската правна рамка за информационните и комуникационни технологии, електронното правителство, защитата на личните данни, електронни съобщения, електронна търговия, електронни подписи, електронно здравеопазване и др.

В качеството си на утвърден експерт, Десислава Кръстева е лектор на семинари и обучения по въпросите на защитата на личните данни и електронното управление и гостуващ преподавател във водещи български университети като Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Университет за национално и световно стопанство, Американски университет в България. 

В периода 2010 г. - 2015 г. е хоноруван преподавател по дисциплините: „Електронни разплащания и електронно банкиране“ и  „Електронни административни услуги“ в Университет по библиотекознание и информационни технологии.

 

Със записването и заплащането на таксата за участие в семинара, се приема, че съответният участник е запознат с офертата и приема условията по разплащателната политика и сроковете за анулации, касаещи конкретното мероприятие.
Адрес: София хотел Хемус
comments powered by Disqus