Китов Център
АВТОМАТИЧЕН ОБМЕН НА ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ – FATCA, COMMON REPORTING STANDARD, DAC 2
228.00 лв. с ДДС
до 08-12-2017

АВТОМАТИЧЕН ОБМЕН НА ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ – FATCA, COMMON REPORTING STANDARD, DAC 2


11-12-2017 до 11-12-2017 10.00 - 17.15

02/9515854
Моля, споменете Seminari365.com!

Лектори: Иван Антонов

Програма:

  1. Обща информация за FATCA, Common Reporting Standard (CRS) и Директива 2014/107/ЕC (DAC 2).
  2.  Основни задължения за финансовите институции. Обхват на обменяната информация.
  3. Процедури по комплексна проверка – преглед на съществуващи и нови сметки на физически лица и образувания.
  4. Взаимодействие между FATCA, CRS и DAC 2 и Директива (ЕС) 2015/849 (4th AML Directive).
  5. Преглед на Директива (ЕС) 2016/2258 на Съвета от 6 декември 2016 година за изменение на Директива 2011/16/ЕС по отношение на достъпа на данъчните органи до информация за борбата с изпирането на пари.
  6. Активни и пасивни нефинансови образувания.
  7. Събиране на информацията – преглед на декларациите при откриване на нови сметки.
  8.  Първо предоставяне на информация за целите на CRS и DAC 2 – ред, формат и срокове. Преглед на Указанието за изготвяне на отчетни файлове за целите на автоматичния обмен на финансова информация (xml схема + бизнес правила).

 

Семинарът е разделен на 2 основни части – по-теоретична (т. 1 – 7), в която ще бъдат разгледани най-важните задължения на финансовите институции, както и ще бъде отговорено на специфични въпроси и трудности, които възникват при прилагането на правилата за комплексна проверка, и по-практическа част (т. 8), която е насочена към първото подаване на информация за целите на CRS/DAC 2.

Ще бъде разгледано Указанието за изготвяне на отчетни файлове за целите на автоматичния обмен на финансова информация, което предстои да бъде публикувано скоро.

 

Китов Център гарантира винаги високо качество.
Най-добрите специалисти ще отговорят на всички ваши въпроси.
Ефективни обучения в малки групи. 

Цена 190 лева без ДДС

Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД
BG13BUIB98881045896700; BIC: BUIBBGSF.

За втори и следващ участник от една организация – 10% отстъпка.

В цената са включени лекции, печатни материали, кафе-паузи и обяд – кетъринг „Матти Ди”.

В платежното нареждане моля впишете датата на семинара.

Краен срок за записване до попълване на местата.

Местата за семинара са ограничени. Заявката е активна при получено плащане.

Адрес: София София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33 а
comments powered by Disqus