Еко Сълюшънс
„Актуални изисквания при управлението производствени, опасни и строителни отпадъци”
210.00 лв. с ДДС
до 20-11-2017

„Актуални изисквания при управлението производствени, опасни и строителни отпадъци”


22-11-2017 до 22-11-2017 10.00
Изтегли програма


Моля, споменете Seminari365.com!

Лектори: инж. Станислав Николов и Веселин Панайотов

Обучение за разясняване на изискванията към дейностите по събиране, съхраняване и третиране на производствени, опасни и строителни отпадъци  

Организатори на обучението са фирми 


АСОЦИАЦИЯ НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА (АСУОС) е институционален партньор за провеждане на обученията.
​​
Целта на обучението
 е участниците да бъдат запознати с новите и действащи вече нормативни изисквания и произтичащите от тях задължения, свързани с управлението на отпадъците, както и да получат практически насоки за конкретното прилагане на законодателните актове в тяхната ежедневна работа.

§ ​Ще представим и разясним спецификите на действащата нормативна база, касаеща управлението на отпадъците, тяхната класификация и отчетност, изискванията към съдовете и местата за събирането и съхранението им, както и към транспортирането и третирането.

 

§ Ще даваме примери от практиката си и ще анализираме реални ситуации.
§ Ще имате възможност да задавате въпроси и да споделяте казуси, с разрешаването на които срещате затруднения.

 

Обучението ще се проведе с група от ограничен брой участници, включващо теоретична лекция, подкрепена с практически примери и дискусия. Подходящ е за:

§ Лица отговорни за управлението и работата с производствени, опасни и строителни отпадъци на територията на производствени предприятия, на площадки за извършване на дейности с отпадъци, на депа за отпадъци и др.;
§ Участници в строително-инвестиционния процес: инвеститори (възложители), изпълнители (строители и лица, извършващи разрушаване), проектанти, консултанти, надзорници;
§ Лица, извършващи дейности с отпадъци: лица, извършващи транспортиране на отпадъци; оператори на съоръжения за подготовка за оползотворяване и рециклиране на отпадъци; оператори на площадки за съхраняване и третиране на отпадъци; лица, извършващи оползотворяване в обратни насипи, лица, които обезвреждат отпадъци.


Водещи на обучението са инж. Станислав Николов и Веселин Панайотов - консултанти по околна среда.
Продължителност: 1 ден, от 10.00 до 17.00 часа.
Място на провеждане в гр. Варна: ул. "Братя Шкорпил№ 30, Хотел Бутик Сплендид. Сградата се намира в близост до катедрален храм "Св. Успение Богородично".
Такса за участие: 175 лева, без ДДС. 
Отстъпка 10%:
 за членове на АСУОС, при ранни записвания до 10.11.17 г., при участие на повече от един участник от една и съща фирма, или при участие и в обучение на тема: "Водене на отчетност за дейностите по отпадъци – преход към новата Национална информационна система „Отпадъци“ (НИСО)", което ще се проведе на 16-ти и 23-ти ноември, съответно в гр. София и гр. Варна. 
В посочената сума са включени: удостоверение за преминатото обучение, помощни материали и презентация на хартиен носител, които ще служат на участниците по време на обучението, както и допълнителни инструкции, указания и презентация, които ще бъдат изпратени по електронна поща на участниците след края на обучението.

Плащането се извършва: по банков път, до 3 работни дни преди началото на обучението. 

Банкова сметка за внасяне на таксата за участие:

Получател: „ЕКО СЪЛЮШЪНС” ЕООД

IBAN: BG38STSA93000023945020

BIC: STSABGSF

Име и клон банката: Банка ДСК

 

 

Регистрация можете да направите като заплатите таксата за участие и се обадите на някой от посочените по-долу мобилни номера или изпратите заявка за участие на един от посочените имейли, като представите следната информация: трите имена и длъжност на лицето, което ще присъства; телефон и имейл за връзка; наименование и адрес на представляваното юридическо лице; данни за издаване на фактура.

За информация и регистрация
: 0888 956 901 | 0877 774 215 

|office@ecosolutions.bg | stanislav.nikolov@fortisfacility.com   
Адрес: Варна гр. Варна: ул. "Братя Шкорпил" № 30, Хотел Бутик Сплендид
comments powered by Disqus