Китов Център
Управленско счетоводство и управленско представяне
540.00 лв. с ДДС
до 29-11-2017

Управленско счетоводство и управленско представяне


29-11-2017 до 30-11-2017 9.00 - 17.00

02/9515854
Моля, споменете Seminari365.com!

Лектори: Радослав НЕДЯЛКОВ – управляващ съдружник във фирма АСФА ЕООД, инвестиционен и стратегически консултант с 20-годишен професионален опит в стратегическото и финансовото управление в местни и международни фирми.

Описание на курса

Курсът развива в обучаваните познания и създава техники, с които да управляват и измерват как се представя мениджмънта в една фирма. Обучаваните ще научат и основни финансови измерители.

Курсът е насочен към предприемачи, управители на фирми и финансови специалисти.Цели на курса

След успешното завършване на този курс, обучаваните трябва да са в състояние да:

Разбират как измерителите за представяне на фирмата се свързват със стратегията на фирмата.

Идентифицират и прилагат техники, които помагат при вземането на управленски решения с цел повишаване на финансовото представяне на фирмата.

Научат и прилагат подходящи за фирми в различни отрасли начини за разпределение на производствените разходи в себестойността на произвежданите продукти, както и системи за контрол.

Познават и използват техники за вземане на решения относно себестойност и ценообразуване.

Познават и използват връзката между различните измерители за представяне на една фирма.

Разбират поведенческите и организационни последствия от използването на техники за измерване на представянето на управлението.

Научат и използват начини за оценка на резултатите от дадени решения.Основни аспекти на програматаЗа да постигнат основните целите на курса, обучаваните ще е необходимо да усвоят следните основни аспекти:

Техники за вземане на решения, които (техники) помагат на мениждърите да подобрят финансовото си представяне.

Стандартни техники за правене на себестойност и ценообразуване.

Себестойност на база дейностти (Аctivity-based costing).

Техники, които помагат да се оценява представянето на отделите в една фирма (доставки, производство, търговски).

Практически въпроси, които оказват влияние върху управление на представянето на фирмите.Преглед на програмата


Целта на този семинар е да осигури на обучаваните практически познания при планирането на разходите и вземането на управленски решения, измерването на ефекта от тези решения и управление на представянето на мениджъмнта. Обучаваните ще научат и техники, използвани от фирмите за ценообразуване, както и за решения свързани с покупка (outsource) или прозводство на даден материал/продукт.Следното разписание служи като обща насока при провеждане на семинара -
 

 

30 ноември

9.00 - 10.30 Управленското счетоводство и процесите на вземане на решения.

Същност. Разлика с финансовото счетоводство. Връзката на управленското счетоводство и процесите на планиране, контрол, организация и вземане на решения. Организации с центрове на отговорност и процесни организации и връзката им с управленското счетоводство.

10.30 – 11.00 Кафе пауза

11.00 – 12.30 Начини за образуване на себестойност и управленското представяне.

Измерване на разходите. Видове разходи. Разпределение на косвените разходи. Absorption – over и under.
Примери по темата

12.30 - 13.30 Обедна почивка

13.30 - 15.00 Себестойност базирана на дейносттите. АВС

Съвременият метод на разпределение на разходите в себестойността на продуктите - себестойност базирана на дейносттите. АВС, като алтернатива наAbsorption себестойността.

Примери

15.00 - 15.30 Кафе пауза

15.30 - 17.00 Пределното ценообразуване.
Себестойност базирана на пределните разходи.
Пример по темата1 декември


9.00 - 10.30 Анализ CVP.
Мениджърите трябва да прогнозират пречалбите при различни нива на разходите и количествените продажби. Критичната точка като елемент на този анализ. Как става това?

Примери по темите


10.30 – 11.00 Кафе пауза

11.00 - 12.30 Техники за вземане на решения.

Кои са разходите, които трябва да вземем предвид при осъществяване на решенията. Поведение на разходите. Някои правила при идентифицирането на разходите.

Примери по темата.

12.30 - 13.30 Обедна почивка

13.30 – 15.00 Ценообразуване.

Начини за ценообразуване.Примери по темата

15.00 – 15.30 Кафе пауза

15.30 - 17.00 Трансферно ценообразуване.

Основни принципи при трансферното ценообразуване. Центровете на печалба и трансферното ценообразуване. Проблеми при трансфернтото ценообразуване.

Примери по темата.

Цена 450 лева без ДДС

Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД
BG13BUIB98881045896700; BIC: BUIBBGSF

Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД
 

За втори и следващ участник от една организация – 10% отстъпка.

В цената са включени лекции, печатни материали, кафе-паузи и обяд – кетъринг „Мати Ди”.

В платежното нареждане моля впишете датата на семинара.

Краен срок за записване до попълване на местата.

Местата за семинара са ограничени. Заявката е активна при получено плащане.

Адрес: София София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33 а
comments powered by Disqus