Китов Център
УПРАВЛЕНИЕ НА ХОРА ПО ВРЕМЕ НА ПРОМЯНА
408.00 лв. с ДДС
до 27-11-2017

УПРАВЛЕНИЕ НА ХОРА ПО ВРЕМЕ НА ПРОМЯНА


28-11-2017 до 29-11-2017 10.00 - 17.15

02/9515854
Моля, споменете Seminari365.com!

Лектори: Силвия Тонева

Обучението има за цел:

– да запознае участниците с ключови  принципи и подходи при управление на промяната

-да се усвоят умения за използване на различни методи и инструменти за осъществяване на промяна в компанията

-да предостави конкретно способи за овладяване на съпротивите срещу промяната

Обучението е насочено към мениджъри, управители и ръководители от всяко организационно ниво, които планират, участват в и реализират промени в компанията.

Програма:

Модул 1 Организацията в условията на промени

 1. Промяната- кога е необходима? Видове промени.
 2. Най-често срещани причини за проблеми с осъществяването на промяна
 3. Процес на организационна промяна
  • Основни източници на организационна промяна
  • Цели на промяната като желано състояние
  • Какво се случва с хората в процеса на промяна?
  • Примери и практически казуси

 

Модул 2 Управление на промяната

1.Основи на процеса на управление на промяната

2.Ключови условия за успешно управление на промяната

3.Основни насоки за действие при внедряване и управление на промяна

4.Етапи в управлението на промяната – задачи и действия на мениджъра за всеки от етапите

4.1.Внушаване на усещане за необходимост на промяната

4.2.Сформиране на екип

4.3.Определяне на перспективите и определяне на стратегия

4.4.Пропаганда на новата концепция/ бъдещата промяна

4.5.Създаване на условия за участие на служителите в преобразуванията

4.6.Получаване на първи резултати

4.7.Запазване на постигнатия успех и задълбочаване на промяната

 1. Управление на промяната и баланс на интересите
 2. Примери и практически казуси

 

Модул 3 Преодоляване на съпротивата срещу промяната

 1. Основни причини, видове и форми на съпротива срещу промяната
 2. Разпознаване на скритата съпротива
 3. Етапи на съпротивлението, задачи и действия за мениджъра на всеки от етапите
 4. Методи за преодоляване на съпротивата срещу промяна
 5. Избор на стратегия за влияние. Техники за оказване на влияние
 6. Примери и практически казуси

 

Модул 4 Роля на мениджъра/ прекия ръководител в управлението на промяната

 1. Правила за комуникиране на промяната
 2. Изясняване на цели и очаквани резултати
 3. Създаване и поддържане на позитивна атмосфера
 4. Отчитане на индивидуалните особености на служителите
 5. Управление на конфликтни ситуации и състояния на неопределеност
 6. Въвличане на служителите в процеса на организационна промяна
 7. Мотивация на служителите към приемане и участие в промяната
 8. Примери и практически казуси

 

Формат на обучението:  обучението се води в интерактивна форма, с индивидуални и групови задачи, дискусии и решаване на казуси.

Участниците в обучението получават сертификат.
Китов Център гарантира винаги високо качество.
Най-добрите специалисти ще отговорят на всички ваши въпроси.
Ефективни обучения в малки групи. 

Цена 340 лева без ДДС

Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД
BG13BUIB98881045896700; BIC: BUIBBGSF

За втори и следващ участник от една организация – 10% отстъпка.

В цената са включени материали, обяд – кетъринг “Мати Ди”, много кафе – “Кабо Верде”.

В платежното нареждане моля впишете датата на семинара.

Краен срок за записване до попълване на местата.

Местата за семинара са ограничени. Заявката е активна при получено плащане.

Адрес: София зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33 а
comments powered by Disqus