Китов Център
ИЗКУСТВОТО ДА ПРЕЗЕНТИРАШ
408.00 лв. с ДДС
до 05-12-2017

ИЗКУСТВОТО ДА ПРЕЗЕНТИРАШ


06-12-2017 до 07-12-2017 10.00 - 17.15

02/9515854
Моля, споменете Seminari365.com!

Лектори: Цветелина Гюрова

 

Цели на обучението:

 • Участниците да установяват контакт с аудиторията;
 • Да задържат вниманието на аудиторията;
 • Да предават успешно посланието на презентацията си;
 • Да се възползват от езика на тялото;
 • Да структурират съдържанието на презентацията си;
 • Да се справят с трудни въпроси и участници.

Подход:

Интерактивно и практически ориентирано обучение, в основата на което е необходимостта от упражняване на уменията за въздействащо презентиране пред аудитория. В множество упражнения и ролеви игри участниците ще могат да изпробват в защитена среда основните техники за презентиране, като ще получават обратна връзка относно начина, по който се справят. Създаване на условия за дискусии и интензивен обмен на опит и идеи между участниците по темата.

 

Програма за обучение


6 декември 2017година

 • Отваряне на обучението-представяне на целите, програмата и времевата рамка на обучението. Запознаване на участниците и сваляне на техните очаквания.
 • Вдъхновяващите убеждения на майстор комуникаторите. Модел на ефективна комуникация.
 • Рапорт. Упражнение за влизане в рапорт с аудиторията. Как да използваме невербалната комуникация, за да задържим вниманието на аудиторията.
 • Попълване на тест за индивидуалния тип възприятие. Представяне на репрезантационните системи. Упражнение за използване на четирите „езика” /слухов, визуален, кинестетичен, слухово-дигитален/.
 • Състояние на презентатора. Как да се движим и да използваме пространството целенасочено. Упражнение за състояние на презнтатора.
 • Закони на комуникацията. Отговорността и необходимостта презентаторът да бъде гъвкав, да иска непрекъснато обратна връзка и да променя подхода си когато вижда, че посланието му не достига до аудиторията.
 • Типове презентации и свързаните с това различни цели и стил на презентиране. Закони на ученето.
 • Подготовка на презентацията. Подготовка на слайдове-основни правила. Какво дразни най-много аудиторията.

7 декември 2017 година

 • Проучване на аудиторията-кой ще присъства? Какво знае?, какво очаква?, какви са неговите познания?, Какви са интересите му? Мотивацията? Доминиращият тип възприятие? В зависимост от отговора на тези въпроси се структурира съдържанието, както и се определя поведението на презентатора;
 • Структуриране на съдържанието на презентацията. Представяне на 4-мат системата, позволяваща всеки от аудиторията да намери отговора на въпроса си-Защо? Какво? Как? Какво ако? Упражнение-4-мат система.
 • Търсене на обратна връзка от аудиторията. Задаване и отговаряне на въпроси. Справяне с „трудни” слушатели. Допускани грешки при презентиране.
 • Представяне на предварително подготвени от всеки участник презентации. Видеозаснемане. Даване на обратна връзка на презентиращите относно: съдържание на презентацията, невербално поведение, отговори на въпроси на аудиторията.
 • Идентифициране на области за подобрение на презентационните умения на всеки участник. Затваряне на обучението.

 

Участниците в обучението получават сертификат
Китов Център гарантира винаги високо качество.
Най-добрите специалисти ще отговорят на всички ваши въпроси.
Ефективни обучения в малки групи. 

Цена 340 лева без ДДС

 

 

Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД
BG13BUIB98881045896700; BIC: BUIBBGSF
За втори и следващ участник от една организация – 10% отстъпка.
В цената са включени лекции, печатни материали, кафе-паузи и обяд – кетъринг „Матти Ди”.
В платежното нареждане моля впишете датата на семинара.
Краен срок за записване или до попълване на местата.
Местата за семинара са ограничени. Заявката е активна при получено плащане

Адрес: София София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33 а
comments powered by Disqus