Адвайзърс джъст ин тайм ЕООД
Годишно данъчно приключване на 2017 г. с лектор Димитър Войнов
100.00 лв. с ДДС
до 25-11-2017

Годишно данъчно приключване на 2017 г. с лектор Димитър Войнов


27-11-2017 до 27-11-2017 09.30 - 17.30


Лектори: Димитър Войнов - данъчен консултант

Тематична програма:

Промени в ЗКПО през 2017 г.

- подаване на коригираща годишна данъчна декларация след 31 март

- подаване на декларации по електронен път

- отразяване на коригиращи събития и счетоводни грешки

Практика във връзка с данъчно третиране по ЗКПО при използване на фирмени активи и за лични нужди:

- избор на облагане

- разходи, подлежащи на облагане

- данъчна основа

- документална обоснованост

- деклариране и внасяне

Годишното данъчно приключване на 2017 г.:

- Данъчни постоянни разлики (разходи, несвързани с дейността, скрито разпределение на печалба, непризнати разходи за ДДС; разходи за дарения; липси и брак на активи)

- Данъчни временни разлики (преоценки на активи и пасиви; провизии за задължения; неизползвани отпуски; неплатени доходи на физически лица; регулиране на слабата капитализация; капитализиране на данъчни временни разлики)

- Други суми, с които се преобразува финансовия резултат за данъчни цели (сделки на регулиран пазар (борса); неплатени задължения; преоценъчен резерв; ДДС при регистрация по ЗДДС)

- Данъчен амортизационен план (завеждане, амортизиране и отписване на активи от ДАП; преустановяване начисляването на амортизация; последващи разходи, свързани с амортизируеми активи - ремонт или подобрение)

- Данъчно третиране при допускане на счетоводни и други грешки

- Пренасяне на данъчна загуба от страната и от чужбина

- Данъчно третиране на дивиденти

- Данъчно третиране при преобразуване на дружества (вливане, сливане, разделяне, отделяне, прехвърляне на обособена дейност и замяна на акции)

- Данъци върху разходите

Предстоящи промени в ЗКПО през 2018 г.

Ще бъдат разгледани промените в ЗКПО през 2018 г., в случай че те са приети към датата на провеждане на семинара.

 

Срок за записване: 25.11.2017 г. или до изчерпване на местата

Организаторите си запазват правото за отменяне или промяна на датата или мястото на семинара при недостатъчен брой участници или повишен интерес.

 

Такса за участие:

1. Ранно записване и заплащане на такса до 20.11.2017 г. вкл. – 100 лв. (крайна цена) За счетоводни къщи с повече от 3-ма участника допълнителна отстъпка от цената.

 

2. Регулярно записване и заплащане на такса след 20.11.2017 г. до 25.11.2017 г. - 120 лв. (крайна цена)

 

3. Късно записване и заплащане на такса след 25.11.2017 г. – 140 лв. (крайна цена)

 

Крайната цена е за един участник.

Таксата за участие включва:

- 8 уч.часа семинар с възможност за дискутиране на казуси,

- предоставени учебни материали и средства за писане,

- 2 кафе-паузи (кафе/чай, минерална вода, сладки),

- безжичен интернет в залата,

- сертификат за участие.

 

 

График на часовете:
Регистрация на участниците: 09.15 - 09.30
Начало на семинара: 09:30 ч.
Обедна почивка: 13.00 - 14.00 ч.
Кафе-паузи: 11.00 - 11.30 ч. и от 15.30 - 16.00 ч.
Край на семинара: 17.30 ч.

 

За допълнителна информация и изпращане на заявки не се колебайте да се свържете с нас на телефони: 0884 886566 (Мтел) или 0878 602788 (Виваком)

Адрес: София бул. Драган Цанков 36
comments powered by Disqus