Условия и стъпки за правилното приложение на СИДДО
180.00 лв. с ДДС
до 15-11-2017

Условия и стъпки за правилното приложение на СИДДО


22-11-2017 до 22-11-2017 09.00

02 974 17 79
Моля, споменете Seminari365.com!

Лектори: Анелия Татарова

Как да четем СИДДО – разглеждане на конкретни текстове за най-често срещаните видове доходи

Третиране на „технически услуги“ за целите на данък при източника

Бонус тема: Облагане на основните видове доходи по СИДДО, приложими от 01.01.2011 г. насам

Практически семинар с

Анелия Татарова – данъчен адвокат, член на САК

22 ноември 2017 г, гр. София,  Венус център, бул. „Княз Александър Дондуков“ №9 (вход откъм ул. Бачо Киро)

09:00 – 09:30 ч.

Регистрация на участниците

09:30 – 11:00 ч.

 1. Условия и стъпки за правилното приложение на СИДДО

  • двойно данъчно облагане – основна предпоставка за прилагане на СИДДО;
  • правна сила на СИДДО и обща информация за мрежата от СИДДО, сключени от България;
  • кога се стига до прилагане на СИДДО;
  • абсолютно задължителните условия за прилагане на СИДДО;
  • точните стъпки като ключът към правилното прилагане на СИДДО;
  • понятието „действителен получател на дохода“ - основният проблем при прилагането на СИДДО:
   • практика на ВАС по доказване на това качество.
   • конкретни практически съвети за минимизиране на риска.

11:00 – 11:30 ч.

Кафе-пауза

11:30 – 13:00 ч.

 1. Как да четем СИДДО – разглеждане на конкретни текстове за най-често срещаните видове доходи

Втората тема ще разясни как се четат конкретни текстове от СИДДО, вкл. как следва да се разбират термините „едната държава“, „другата държава“, „може да обложи“, „само тази държава“, в контекста на най-често срещаните видове доходи от едни от най-често прилаганите СИДДО на България:

 • лихви – СИДДО с Германия и Италия;
 • авторски и лицензионни възнаграждения – СИДДО с Австрия и Холандия;
 • продажба на дялове/акции – СИДДО с Белгия, Австрия, Швейцария, Русия;
 • доход от трудови правоотношения – СИДДО с Франция;
 • доходи от недвижими имоти – СИДДО с Обединеното кралство.

13:00 – 13:30 ч.

Обяд

14:30 – 15:00 ч.

 1. Третиране на „технически услуги“ за целите на данък при източника

Третирането за целите на данък при източника на различните групи услуги, попадащи под дефиницията на „технически услуги“ в ЗКПО. Всяка група ще бъде разгледана в контекста на уредбата й по ЗКПО и СИДДО, като ще бъдат разисквани конкретни примери от практиката на съдилищата и НАП.

 1. Третиране на технически услуги в тесния смисъл:
  • практиката на НАП
  • практиката на съдилищата
  • третиране на технически услуги съгласно СИДДО
 2. Третиране на консултантски услуги:
  • практиката на НАП
  • практиката на съдилищата
  • третиране на консултантски услуги съгласно СИДДО

15:00 – 15:30 ч.

Кафе-пауза

15:30 – 17:00 ч.

 1. Третиране на „технически услуги“ за целите на данък при източника продължение
  1. Третиране на маркетингови проучвания
   • практиката на НАП и съдилищата
   • третиране на консултантски услуги съгласно СИДДО
  2. Третиране на наем на персонал:
   • практиката на НАП
   • практиката на съдилищата
   • третиране на наем на персонал съгласно СИДДО
 2. Бонус тема: Облагане на основните видове доходи по СИДДО, приложими от 01.01.2011 г. насам
  • На участниците ще бъде предоставена информация за облагането на някои основни видове доходи:
   • дивиденти
   • лихви
   • роялтис
   • прехвърляне на дялове/акции

съгласно новите СИДДО с Германия, Австрия, Швейцария, Обединеното кралство, Норвегия, Румъния.

17:00

Приключване на семинара.

Оценка и раздаване на сертификати.

В нашия практически семинар, Вие ще намерите:

 • важна практическа информация и напътствия;
 • компетентни отговори на вашите въпроси;
 • тълкувания на практически казуси;
 • насоки и съвети - достъпно представени.

При нас ще получите възможност:

 • да отправите въпроси към специалист;
 • да споделите опит с другите;
 • да проверите знанията и възможностите си;
 • да получите сертификат за участие.

Нашите практически семинари са предвидени за малки групи - около 20 участника.

По този начин ние ви гарантираме, че получавате максималното от участието си - лично отношение и специфична практическа информация!

Цена: 180,00 лв. с ДДС с включени дискусия и обсъждане на казуси, работни материали, кафе-паузи, сандвич за обяд, сертификат за преминато обучение.

Специално предложение!

20% отстъпка за абонати на наши издания 144.00 лв. с ДДС!

P.S. Специална отстъпка 5%, за втори човек от същата организация

*Ако сте абонати на наши издания и регистрирате повече от един участник от една организация, всеки участник получава отстъпка от 20 %. Допълнителни отстъпки не се начисляват.

Адрес: София бул. „Княз Александър Дондуков“ №9
comments powered by Disqus