Китов Център
ОЦЕНКА НА ДЛЪЖНОСТИ И СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА
408.00 лв. с ДДС
до 20-10-2017

ОЦЕНКА НА ДЛЪЖНОСТИ И СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА


23-10-2017 до 24-10-2017 10.00 - 17.15

02/9515854
Моля, споменете Seminari365.com!

Лектори: Ася Иванова

ТЕМИ:

 • Организационна структура;

 • Видове организационни структури;

 • Длъжности. Анализ на длъжностите;

 • Длъжностни характеристики. Създаване на ефективни длъжностни характеристики. Важност и връзка със системата за управление на заплащането;

 • Участници при създаването на ефективни длъжностни характеристики. Роли на участниците.

 • Методи за оценка на длъжности;

 • Определяне на критерии за оценка на длъжностите;

 • Оценка на длъжностите.Участници в оценяването. Валидизиране на резултатите.;

 • Подреждане (градиране) на длъжностите. Нива. Значение.

 • Анализ на пазара и сравнение.

 • Същност на работната заплата;

 • Структура на работната заплата. Правила за определяне на индивидуалното заплащане;

 • Нива на заплатите. Диференциация на възнаграждението. Обхват на заплатата (рейндж);

 • Фактори, влияещи върху работната заплата;

 • Елементи на работната заплата;

 • Структура на управлението на заплатите;

 • Изследване на пазара на труда;

 • Бюджетиране;

 • Преглед на заплащането.

 • Видове системи на заплащане: базирани на компетенциите; базирани на резултатите; според приноса.

 • Видове бонусни схеми – краткосрочни, дългосрочни;
 • Пасивни и активни възнаграждения;

 • Наблюдение и анализ на резултатите от въвеждане на избрана система за заплащане или за управление на заплащането.

 • Корекции на системата за заплащане. Кога се правят? На базата на каква информация се правят? Как се правят?
 • Фактори за успех;
 • Предизвикателства: по време на процеса по изграждане на система за управление на възнагражденията и в бъдеще.

 

Участниците в обучението получават сертификат
Китов Център гарантира винаги високо качество.
Най-добрите специалисти ще отговорят на всички ваши въпроси.
Ефективни обучения в малки групи. 

Цена 340 лева без ДДС

 

Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД
BG13BUIB98881045896700; BIC: BUIBBGSF

За втори и следващ участник от една организация – 10% отстъпка.

В цената са включени лекции, печатни материали, кафе-паузи и обяд – кетъринг „Матти Ди”.

В платежното нареждане моля впишете датата на семинара.

Краен срок за записване до попълване на местата.

Местата за семинара са ограничени. Заявката е активна при получено плащане

Адрес: София София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33 а
comments powered by Disqus