Китов Център
Как да продаваме на малки и средни предприятия
204.00 лв. с ДДС
до 17-10-2017

Как да продаваме на малки и средни предприятия


18-10-2017 до 18-10-2017 10.00 - 17.15

02/9515854
Моля, споменете Seminari365.com!

Лектори: Силвия Тонева

Бизнес сегментът на малките и средни фирми е един от най-бързо развиващите се пазарни сегменти. Над 90% от фирмите у нас попадат в категорията малки или средни фирми. Подходът към бизнеса с тези фирми трябва да бъде различен от този към големите компании и се отличава с някои характерни особености.

Цели на обучението: участниците ще усъвършенстват знанията и уменията си в следните области:
- установяване на контакт и организиране на среща с клиента
- определяне на нужда от продукта/услугата на компанията
- предлагане на най-точно решение за нуждите на клиента МСП
- изграждане и поддържане на клиентска удовлетвореност.

Обучението е подходящо за:
мениджъри на търговски екипи, търговци на продукти/услуги, консултанти директни продажби.

Учебен формат: Интерактивно обучение с практически задачи, работа в групи с дискусии и упражнения

Програма:

1. Особености при работа с малки и средни фирми

- светът на предприемача;
- поведение на собственика на малък и среден бизнес като клиент;

2. Набелязване и набиране на клиенти от сегмент МСП

- от къде да започнете при определянето на целеви пазар;
- проучване и подготовка за установяване на контакт;
- как да влезете в дневния ред на клиент МСП.

3. Продажбен процес

- 10 доказани правила за успешни срещи;
- предлагане на най-добро решение;
-да поговорим за …цената. Справяне с възраженията на клиента;
- водене на преговори и реализиране на сделката;
- кръстосани продажби и допълнително предлагане.

Участниците в обучението получават сертификат.

Цена 170 лева без ДДС. Втори и следващ участник от една организация ползват 10% отстъпка.
Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД
BG13BUIB98881045896700; BIC: BUIBBGSF

В цената са включени материали, кафе-паузи и обяд – кетъринг „Матти Ди”.

Адрес: София Зала Китов Център, ул.“ Люлин планина“ 33 А
comments powered by Disqus