Китов Център
Новите МСФО 16 Лизинг и МСФО 15 Приходи от договори с клиенти
204.00 лв. с ДДС
до 19-09-2017

Новите МСФО 16 Лизинг и МСФО 15 Приходи от договори с клиенти


20-09-2017 до 20-09-2017 9.30 - 17.00

02/9515854
Моля, споменете Seminari365.com!

Лектори: Бойка Брезева

 

МСФО 16 Лизинг

1.История на проекта на СМСС за лизинга

2.Обхват на МСФО 16 Лизинг  и основни различия с МСС 17 Лизинг

3.Нова дефиниция за лизинга и идентифициране на лизинг

4.Разделяне на лизингов компонент  в договор и комбинация на лизингови договори

5.Определяне на срока на лизинга

6.Счетоводно отчитане на лизинговите договори  при лизингополучателите:

 • Признаване и оценяване на актив с право на ползване и на лизингов пасив
 • Изключения от принципите на признаване и оценяване
 • Компоненти на лизинговите плащания
 • Променливи лизингови плащания
 • Промяна на лизинговия договор
 • Представяне и оповестяване

7.Счетоводно отчитане на лизинговите договори при лизингодателите:

 • Класификация на лизинговите договори
 • Признаване и оценяване на лизинговите договори
 • Промяна на лизинговия договор
 • Продажба с обратен лизинг, определяне дали прехвърлянето на актива е продажба или не

8.Счетоводно отчитане на сублизинг

9.Преминаване  от изискванията на МСС 17 Лизинг към МСФО 16 Лизинг  – подход на пълно прилагане с обратна сила и опростен подход за лизингополучателите

10.Практически ефект  от прилагането на новия  МСФО 16

МСФО 15 Приходи от договори с клиенти

 1. Признаване
  • Идентиициране на договор с клиент – одобряване на договора, идентифициране на страните, правата на страните и сумите за плащане по договора, идентиициране на търговската същност на договора и определяне на вероятността за получаване на договореното възнаграждение.
  • Идентифициране на задължение за изпълнение.
  • Уреждане на задължения за изпълнение.
  • Измерване – определяне на цената на сделката.
 1. Разходи по договора
  • Допълнителни разходи за постигане на договор.
  • Разходи направени при изпълнението на договор с клиент.
 2. Значими преценки при прилагането на МСФО 15 Приходи от договори с клиенти.
 3. Представяне.
 4. Оповестяване.

 

Участниците в обучението получават сертификат.
Китов Център гарантира винаги високо качество.
Най-добрите специалисти ще отговорят на всички ваши въпроси.
Ефективни обучения в малки групи.

Цена 170 лева без ДДС

 

Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД
BG13BUIB98881045896700; BIC: BUIBBGSF
В цената са включени материали, кафе-пауза и  обяд.

Адрес: София зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33 а
comments powered by Disqus