Проадвайс Ко ЕООД
Счетоводство и Човешки ресурси за управители. Синтезирана информация с най-същественото за ефективен
130.00 лв. с ДДС
до 03-11-2017

Счетоводство и Човешки ресурси за управители. Синтезирана информация с най-същественото за ефективен


07-11-2017 до 07-11-2017 9:30-17:00

0879 530473; 0886847933
Моля, споменете Seminari365.com!

Лектори: Надя Стайкова- консултант по стопанско управление и администрация

Счетоводство и Човешки ресурси за управители. Синтезирана информация с най-същественото за ефективен контрол.

Разглеждане на най-съществените моменти в управлението и контрола на отдели „Счетоводство“ и „Човешки ресурси“. Какво трябва да знае, да следи и да изисква управителят от тях за ефективен контрол на бизнеса.

Счетоводство

Задължения и отговорности на управителя

Приложимо законодателство – основни неща, необходими в практиката на управителя

 • Закон за счетоводството
 • ЗКПО
 • ЗДДС
 • Други

Кафе пауза

Счетоводни справкикак да четем, рабираме и анализираме

Месечни счетоводни справки

 • Оборотна ведомост
 • Приходи и разходи
 • Главна книга
 • Аналитични справки
 • Клиенти и доставчици по аванси
 • Стокови и касови наличности

Годишни счетоводни справки

 • Оборотна ведомост
 • Баланс
 • ОПР
 • ДМА и ДНА
 • Амортизации

Годишен финансов отчет

Облекчения за микро и малки предприятия

Данъци

 • деклариране и внасяне
 • данъчно облагане през 2017 г.

Дискусия и въпроси

Обедна почивка

Човешки капитал

Задължения и отговорности на управителя

Трудово законодателство

I. Трудови правоотношения

 1. Трудов договор – сключване и видове (по чл. 114, срочни, допълнителен).
 2. Изменение и прекратяване на ТД – основания и казуси, уволнения, съкращения, обезщетения.
 3. Други договори за работа (граждански, от разстояние, за стажуване и др.).
 4. Необходими документи при възникване и прекратяване на трудовото правоотношение и при администриране на другите договори.
 5. Кодекс на труда - 2017

II. Задължителни вътрешно фирмени нормативни документи – създаване и съхранение

 1. Заповеди
 2. Книги и регистри
 3. Правилник за вътрешния трудов ред, съдържание, наличност и важност
 4. Вътрешни правила за работната заплата
 5. Структура и щатно длъжностно разписание на предприятието, кога се променя

Кафе пауза

III. Трудови възнаграждения

1. Обработка на заплати

– Период на начисляване и изплащане на възнаграждения – заплати, аванси, бонуси.

– Документация по заплащанията.

– Начисляване и изплащане на възнаграждения по граждански договори, по ДУК, на самоосигуряващи се лица, съдружници и други. 

2. ЗДДФЛ (облекчения, облагане, отстъпки).

IV. Социално осигуряване

 1. Нормативна уредба- КСО, ЗДОО, наредби и др., промени 2017/2018
 2. Осигуряване по трудов договор, при болнични и майчинство
 3. Осигуряване на наети пенсионери по ТД и ГД
 4. Осигуряване на СОЛ, управители и съдружници
 5. Важни моменти за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите и осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица
 6. ДОПК – законът, който третира отговорностите на управителите

Дискусия и въпроси

Такса за 1 участник: 160 лв. За записване до 25.10 – 130 лв.
Таксата включва: зала с техническо оборудване, лекции, материали от семинара, 2 кафе-паузи /кафе или чай, мин. вода, сладки/.

Срок за записване: до 03.11.2017 г.

 

Регистрация на: http://www.proadvisebg.com/2740

Таксата се заплаща по банков път след регистрация и по проформа фактура.

За контакт: 0886847933

office@proadvisebg.com

Адрес: София ВЕНУС център, бул. Княз Александър Дондуков 9
comments powered by Disqus