РУСЕ: ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ И СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2017г. с Д.Войнов
0.00 лв. с ДДС
до 28-11-2017

РУСЕ: ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ И СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2017г. с Д.Войнов


04-12-2017 до 04-12-2017 9,30ч.

0888807911
Моля, споменете Seminari365.com!

Лектори: Димитър Войнов – експерт по ЗКПО

                                                 

ПОКАНА ЗА СЕМИНАР в РУСЕ

04. 12. 2017г.


ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ И СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2017г.

Начало: 9:30ч.

Лектор: Димитър Войнов – експерт по ЗКПО

Място на провеждане: 
Хотел ВЕГА ул.Александровска 48 зала ВЕГА
Разположен в идеалния център на Русе, на главната търговска улица
http://hotelvegaruse.com/

Теми:

Промени в ЗКПО през 2017 г.

-       подаване на коригираща годишна данъчна декларация след 31 март

-       подаване на декларации по електронен път

-       отразяване на коригиращи събития и счетоводни грешки

 

Практика във връзка с данъчно третиране по ЗКПО при използване на фирмени активи и за лични нужди:

-       избор на облагане

-       разходи, подлежащи на облагане

-       данъчна основа

-       документална обоснованост

-       деклариране и внасяне

 

Годишното данъчно приключване на 2017 г.:

-       Данъчни постоянни разлики (разходи, несвързани с дейността, скрито разпределение на печалба, непризнати разходи за ДДС; разходи за дарения; липси и брак на активи)

-       Данъчни временни разлики (преоценки на активи и пасиви; провизии за задължения; неизползвани отпуски; неплатени доходи на физически лица; регулиране на слабата капитализация; капитализиране на данъчни временни разлики)

-       Други суми, с които се преобразува финансовия резултат за данъчни цели (сделки на регулиран пазар (борса); неплатени задължения; преоценъчен резерв; ДДС при регистрация по ЗДДС)

-       Данъчен амортизационен план (завеждане, амортизиране и отписване на активи от ДАП; преустановяване начисляването на амортизация; последващи разходи, свързани с амортизируеми активи - ремонт или подобрение)

-       Данъчно третиране при допускане на счетоводни и други грешки

-       Пренасяне на данъчна загуба от страната и от чужбина

-       Данъчно третиране на дивиденти

-       Данъчно третиране при преобразуване на дружества (вливане, сливане, разделяне, отделяне, прехвърляне на обособена дейност и замяна на акции)

-       Данъци върху разходите

Отговори на въпроси и др.

 

 

 

 

Начало 9:30ч.
9:30 – 11:00ч. лекция
11:00 - 11:30ч. кафе пауза
11:30 - 13:00ч. лекция
13:00 – 13:45ч. работен обяд
13:45 – 15:15ч. лекция
15:15 – 15:45ч. кафе пауза
15:45 – 17:00ч. лекция
Въпроси към лектора може да изпращате на magisterd@abv.bg 
В цената на обучението се включва: лекции, кафе паузи, обяд, материали, консултация
-----------------------------------
За желаещите да получат удостоверение за преминати часове обучение - моля, заявете предварително при записването, че ще Ви е необходим документ за отчитане на часове!
ЗА КОНТАКТИ
И ЗАПИСВАНЕ:

Е–mail:  magisterd@abv.bg  

Тел. 08888 07 911   

www.magisterdixit.net     

 Денислава Рускова


Може да се регистрирате директно от нашия сайт www.magisterdixit.net – след програмата на семинара има електронна форма за регистрация или да изпратите мейл на magisterd@abv.bg

с Вашето име, данните на фирмата за издаване на фактура и тел. и e-mail за връзка.

В рамките на 24ч. ще получите отговор – потвърждение.

 
Вижте разплащателната ни политика и срокове за анулации на нашия сайт www.magisterdixit.net в раздел общи условия 
Срок за уведомяване на записалите се участници за недостигнат минимален брой курсисти (20) 29.11.2017г. (Внесените суми се възстановяват изцяло или се прехвърлят за следваща дата – по избор на участника)
Краен срок за записване и плащане при наличие на места – 27.11.2017г.
 ----------------------------------------------------------------------
ПРОМОЦИОНАЛНИ ЦЕНИ ПРИ РАННО ЗАПИСВАНЕ И ПЛАЩАНЕ
до 03.11.2017г.
За един участник 90 лв. или съответно 108 лв. с ддс
За участвали в предишни наши семинари и за двама и повече участника от една фирма – по 85лв. без ддс или съответно 102лв. с ддс на участник
 
РЕДОВНИ ЦЕНИ след 04.11.2017г.

Цена за физически и юридически лица НЕрегистрирани по ЗДДС – 110лв. за участник
Платими по сметката на ДОМЕСТИКС ЕООД
Банка: Уникредит Булбанк BIC код: UNCRBGSF
IBAN: BG59UNCR 7630 1077 2377 22
-----------------------------------
Цена за физически и юридически лица Регистрирани по ЗДДС – 132 лв. с ДДС за участник, платими по сметката на Магистер Диксит ЕООД
Банка: Уникредит Булбанк BIC код: UNCRBGSF
IBAN: BG91UNCR76301078646556
За двама и повече участника от една фирма по 100лв.без ддс на участник или съответно по 120лв. с ддс.
Със записването и заплащането на таксата за участие в семинара, се приема, че съответният участник е запознат с офертата и приема условията по разплащателната политика и сроковете за анулации, касаещи конкретното мероприятие.
Адрес: Русе Хотел ВЕГА ул.Александровска 48 зала ВЕГА
comments powered by Disqus