Академия Респонса
ПРАВО-HR 1 – Задължения и отговорности на експертите по управление на човешки ресурси
150.00 лв. с ДДС
до 04-10-2017

ПРАВО-HR 1 – Задължения и отговорности на експертите по управление на човешки ресурси


05-10-2017 до 05-10-2017

+ 359 88 2272125
Моля, споменете Seminari365.com!

Лектори: Иван Нейков


Курсът е основополагащ за всеки, който се занимава с управление на човешките ресурси. Компетентното управление на човешките ресурси на предприятието, базирано на знание и опит е едно от основните предизвикателства пред мениджърите в настоящите социално-икономически условия. Именно това е и основният фокус на практическия курс с лектор г-н Иван Нейков.

Какво ще съдържа курсът?

Ще бъде разгледана същността на управлението на човешки ресурси:

  • Какво, кога и защо трябва да правим?
  • Какви документации трябва да разработим?
  • Как да избегнем санкции и неблагоприятни последствия от пропуски?
  • Каква отговорност носим?
  • Какви са най-често допусканите грешки?

Какво ще получите допълнително?
В рамките на курса предвиждаме широки възможности за персонални консултации и въпроси към лектора на обучението, тъй като групите ще бъдат ограничени. По този начин получавате експертния коментар на г-н Иван Нейков относно казусите от практиката на Вашата организация!

Какво включват учебните материали?
Учебните материали са включени в пакет „Стандарт“. Включват богато съдържание полезни примерни документи и образци,  подготвени от лектора (на хартиен и електронен носител), както и актуалната нормативна база (тя е предоставена само на диск).

За кого е подходящ курса?
Този курс е основополагащ и е подходящ за хора, които искат или вече се занимават с управление на човеш ресурси  – мениджъри, експерти и специалисти в областта на управлението на човешките ресурси, счетоводители, които се занимават с тази материя, управители на разрастващ се бизнес, както и всички, чиято работа е свързана с управлението на човешките ресурси.

Адрес: София хотел Експо
comments powered by Disqus