ЗУТ- актуална практика и промените в нормативната база с лектор Савин Ковачев
0.00 лв. с ДДС
до 22-11-2017

ЗУТ- актуална практика и промените в нормативната база с лектор Савин Ковачев


30-11-2017 до 30-11-2017 9,30ч.

0888807911
Моля, споменете Seminari365.com!

Лектори: Савин Ковачев

 

08888 07 911

Е–mail: magisterd@abv.bg

www.magisterdixit.net

 

30.11.2017г. четвъртък

ПОКАНА ЗА СЕМИНАР НА ТЕМА:

АКТУАЛНИ ПРАКТИЧЕСКИ ВЪПРОСИ ПО ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

 

лектор: Савин Ковачев

начало 9:30ч.

гр.София, мястото ще съобщим допълнително 

 

ТЕМИ

 1. Създаване на регистри и архиви на индивидуалните административни актове, по  устройство на територията и строителството;
 2. Подробният устройствен план по чл.16 – правна природа, специфика, изработване, одобряване и проблеми след промените в ЗУТ от 2017 г.;
 3. Територии за комплексно застрояване – актуално състояние и перспективи след отпадане на мораториума;
 4. Специфични казуси по отношение на  паркоместата, оградите, временните строежи и преместваемите обекти;
 5. Процедурата по допускане изработването, одобряване и изменение на подробни устройствени планове и отношението им с общите устройствени планове;
 6. Четирите режима за разрешаване на строителство по ЗУТ;
 7. Загуба на правно действие на разрешението за строеж и  неговата презаверка;
 8. Строителен процес – етапи, участници, актове и протоколи;
 9. Оспорване на индивидуалните административни актове по устройство на територията – актуална нормативна уредба и съдебна практика;
 10. Контрол за недопускане нарушения на ЗУТ;
 11. 11.                        Промените в административно- наказателните разпоредби от 2017 г. и значението им за органите на местната администрация;
 12. 12.                       Промените в подзаконовите актове по прилагане на ЗУТ;

13.Въпроси от участниците, обсъждане на казуси и дискусия по представената тематика 

 

 

 

 

 

В цената на обучението са включени: лекции, две кафе паузи, обяд, материали, консултация

 

За желаещите да получат удостоверение за преминати часове обучение - моля, заявете предварително при записването, че ще Ви е необходим документ за отчитане на часове!

 

Може да се регистрирате директно от нашия сайт www.magisterdixit.net – след програмата на семинара има електронна форма за регистрация или да изпратите мейл на magisterd@abv.bg

с Вашето име, данните на фирмата за издаване на фактура и тел. и e-mail за връзка.

В рамките на 24ч. ще получите отговор – потвърждение.

Може да изпратите предварително въпрос, който Ви интересува и искате да се дискутира, на magisterd@abv.bg

За контакт: тел. 08888 07 911

Е–mail: magisterd@abv.bg  

  www.magisterdixit.net

Денислава Рускова 

------------------------------------------------------

ЦЕНИ 
За един участник – 160лв. или съответно 192лв. с ддс
За участвали в предишни наши семинари и за втори и следващ участник от една фирма – 150лв. или съответно 180лв.с ддс
За групи от 4 и повече участника от една фирма – 130лв. без ддс или съответно 156лв. с ддс

 

ПРИ ЗАПИСВАНЕ И ПЛАЩАНЕ ДО 31.10.2017г. ще ползвате 10% отстъпка от горепосочените цени!!!

 

БАНКОВИ СМЕТКИ

Доместикс ЕООД - за НЕрегистрирани по ЗДДС

Банка: Уникредит Булбанк

BIC код: UNCRBGSF

IBAN:BG59UNCR7630 1077 2377 22

 

Магистер Диксит ЕООД – за РЕГИСТРИРАНИ по ЗДДС

Банка: Уникредит Булбанк

  BIC код: UNCRBGSF

IBAN:BG91UNCR7630 1078 6465 56

Вижте разплащателната ни политика и срокове за анулации на нашия сайт www.magisterdixit.net в раздел общи условия!!!!!!!

Срок за уведомяване на записалите се участници за недостатъчен минимален брой курсисти  три дни преди датата на семинара(Внесените суми се възстановяват изцяло или се прехвърлят за следваща дата – по избор на участника)

Адрес: София Мястото в центъра на София ще съобщим допълнително!
comments powered by Disqus