Академия Респонса
ПОЖАРНА и АВАРИЙНА безопасност. Действия при пожар.
60.00 лв. с ДДС
до 04-12-2017

ПОЖАРНА и АВАРИЙНА безопасност. Действия при пожар.


05-12-2017 до 05-12-2017 11:00

+ 359 88 2272125
Моля, споменете Seminari365.com!

Лектори: Иван Вълев

Резюме:

В обучението ще бъдат засегнати както действията по време на пожар, така и превенцията за предотвратяването му.

Някои от основните моменти в обучението ще бъдат:

  • Видове пожар
  • Най-чести причини за възникване на пожар в сграда
  • Поведение при пожар в сграда
  • Начини за прекратяване на горенето
  • Опасности за хората
  • Видове пожарогасители
  • Как да използваме пожарогасителите
  • Правила при пожарогасене
  • Правила за евакуация при пожар, бедствие или авария от сградата

Според препоръки на Европейската агенция по здравословни и безопасни условия на труд минимум 10% от служителите трябва да бъдат обучени да оказват първа долекарска помощ и пожарна и аварийна безопасност. 

Ще бъдат обсъдени и последните промени в Закона за защита при бедствия обнародвани през 2016 г.

Адрес: София Хотел Експо
comments powered by Disqus