Академия Респонса
Електробезопасност, електромагнитни полета, 50+, трудоустрояване, професионални болести и прегледи
120.00 лв. с ДДС
до 29-11-2017

Електробезопасност, електромагнитни полета, 50+, трудоустрояване, професионални болести и прегледи


30-11-2017 до 30-11-2017 09:00

+ 359 88 2272125
Моля, споменете Seminari365.com!

Лектори: инж. Веселин Попов / д-р Димитър Софиянски

НИВО на курса: СРЕДНО НАПРЕДНАЛИ (4)

Обучението е подходящо за хора, които активно се занимават със здравословни и безопасни условия на труд.

 

ПРЕДСТАВЯНЕ на курса: 

Ще проведем  изцяло ново обучение по здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ).

Акцентите в обучението:

  • Електромагнитни полета 
  • Електробезопасност
  • Работни места за всички възрасти – застаряваща работна сила
  • Трудоустрояване
  • Професионални болести
  • Медицински прегледи

 ИЗЦЯЛО НОВИ ТЕМИ:

  • НОВА ТЕМА 1: Електромагнитни полета – съгласно НАРЕДБА № РД-07-5 от 15.11.2016 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на електромагнитни полетаНОВА ТЕМА 2: Работни места за всички възрасти – застаряваща работна сила,подтикната от кампанията на Европейската Агенция за безопасност и здраве при работа:  „Здравословни работни места“ през 2016—2017 г.

Обученията се провеждат от доказани експерти и ПРАКТИЦИ в тази област, които ежедневно се сблъскват с Вашите проблеми и въпроси.

Обученията са с практическа приложимост.

Адрес: София Хотел Експо
comments powered by Disqus