Академия Респонса
Фактори на работна среда, ЛПС, злополуки, режими, ергономия
120.00 лв. с ДДС
до 26-10-2017

Фактори на работна среда, ЛПС, злополуки, режими, ергономия


27-10-2017 до 27-10-2017 09:00

+ 359 88 2272125
Моля, споменете Seminari365.com!

Лектори: инж. Веселин Попов / д-р Димитър Софиянски

НИВО на курса: ОСНОВЕН (2)

Обучението е подходящо както за първоначално обучение, така и за хора, които се занимават активно със здравословни и безопасни условия на труд.

 

ПРЕДСТАВЯНЕ на курса:

Превенцията на професионалните рискове е основа на дейността и управлението на безопасните и здравословни условия на труд. Но за да осъществим тази превенция, преди всичко трябва да познаваме естеството и степента на професионалните рискове и от там пътищата и формите за тяхното елиминиране или минимизиране.

В това обучение сме подготвили за Вас обучение с основни акценти:

  • Фактори на работната среда
  • Лични предпазни средства
  • Трудови злополуки
  • Физиологичен режим на труд и почивка
  • Ергономия при работа с компютър
  • Ергономично работно място

Обученията са съгласно законовите изисквания.

Обученията се провеждат от доказани експерти и ПРАКТИЦИв тази област, които ежедневно се сблъскват с Вашите проблеми и въпроси.

Обученията са с практическа приложимост.

Адрес: София Хотел Експо
comments powered by Disqus