Eвропейски център по медиация и арбитраж
Сертифициращо обучение за медиатори
620.00 лв. с ДДС
до 22-09-2017

Сертифициращо обучение за медиатори


06-10-2017 до 22-10-2017 09.30-17.00

082/820 329
Моля, споменете Seminari365.com!

Лектори: адв. Д.Иванова и Е.Славова

Практически курс за придобиване на правоспособност за медиатор съгласно българското законодателство.

 

Обучението е насочено към широк кръг специалисти, желаещи да придобият знания и умения в сферата на разрешаването на конфликти.

 

Обучението се осъществява в рамките на 64 учебни часа по програма одобрена от Министерството на правосъдието.

 

Успешно завършилите обучението получават документ за вписване в Единния регистър на медиаторите към Министерството на правосъдието.

Адрес: Русе ул. Фердинанд № 3А, ет 3, зала8
comments powered by Disqus