Китов Център
АКТУАЛНИ ТЕМИ ОТ ПРАКТИКАТА НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ
204.00 лв. с ДДС
до 28-09-2017

АКТУАЛНИ ТЕМИ ОТ ПРАКТИКАТА НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ


29-09-2017 до 29-09-2017 10.00 - 17.15

02/9515854
Моля, споменете Seminari365.com!

Лектори: Евгени Рангелов

29 септември 2017 г., 10.00 – 17.00 ч.
София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33 а
ЛекторЕвгени Рангелов

 

  1. Документиране и отчитане на командировките. Данъчни аспекти на разходите за командировки
  2. Представителни разходи: нормативна уредба, счетоводно отчитане и данъчно третиране по ЗКПО и ЗДДС
  3. Работно, униформено и специално работно облекло. Счетоводно отчитане и данъчно третиране по ЗДДС
  4. Ваучери за храна и ваучери за други разходи. Счетоводно отчитане и данъчно третиране по ЗКПО и ЗДДС. Третиране по ДОО
  5. Подобрения на собствени и наети активи. Счетоводно отчитане и данъчно третиране по ЗДДС
  6. Авансови плащания и задатък. Счетоводни записвания и данъчно третиране по ЗДДС
  7. Разчети с бюджета по ревизионни актове
  8. Кредитното известие: счетоводни записвания и данъчно третиране по ЗДДС
  9. Еднократни и годишни корекции на ползван данъчен кредит по ЗДДС за недвижими имоти и дълготрайни активи
  10. Счетоводно отчитане и данъчно третиране по ЗКПО на счетоводни грешки от минали години

 

 

Участниците в обучението получават сертификат.

Китов Център гарантира винаги високо качество.
Най-добрите специалисти ще отговорят на всички ваши въпроси.
Ефективни обучения в малки групи. 

Цена 170 лева без ДДС.

 

 

Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД
BG13BUIB98881045896700; BIC: BUIBBGSF
За втори и следващ участник от една организация – 10% отстъпка.

В цената са включени материали, много кафе – “Кабо Верде”и вкусен  обяд от
„Мати Ди”.

В платежното нареждане моля впишете датата на семинара.

Краен срок за записване до попълване на местата.

Местата за семинара са ограничени. Заявката е активна при получено плащане.

Адрес: София София, Зала "Китов център", ул. "Люлин планина 33а
comments powered by Disqus