Китов Център
ПРОМЕНИ В КОДЕКСА НА ТРУДА, КСО, НРВПО В СИЛА ОТ 1 ЮНИ 2017 И 1 ЯНУАРИ 2018. СУМАРНО ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА
204.00 лв. с ДДС
до 28-09-2017

ПРОМЕНИ В КОДЕКСА НА ТРУДА, КСО, НРВПО В СИЛА ОТ 1 ЮНИ 2017 И 1 ЯНУАРИ 2018. СУМАРНО ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА


29-09-2017 до 29-09-2017 10.00 - 17.15

02/9515854
Моля, споменете Seminari365.com!

10.00-13.15 Теодора Дичева

1.Промени в КТ и НРВПО относно отпуските поради бременност, раждане и осиновяване, в сила от 1 Юни 2017 г.

 • Въвеждат се нови образци на приложенията в НРВПО за  ползване на отпуските за бременност, раждане и осиновяване и другите видове отпуски
 • Приемните родители вече ползват отпуск за бременност, раждане и осиновяване
 • Нови възможности за ползване на отпуск за осиновителите на деца от 2 до 5 годишна възраст
 • Кога лекарите определят необходимостта бащата или осиновителят да поемат грижата за децата
 • Какви са правата на настойника при ползване на отпуск по чл. 167 от КТ
 • Защита от уволнение за бащи, осиновители или родители на майката или бащата- възможно ли е това?
 • Майките и осиновителките, които прекъснат ползването на отпуска поради бременност, раждане и осиновяване и се върнат на работа, имат право на ново обезщетение
 1. Промени в НРВПО, в сила от 1 Януари 2018 г., касаещи сумираното изчисляване на работното време:
 • Регламентират се правила за съставяне на графици за работа при сумирано изчисляване на работно време
 • Новото задължение за уведомяване на работниците за изготвения или променения график
 • За определяне на нормата за продължителност на работното време за периода, за който е установено сумираното изчисляване
 • Редуциране на нормата за продължителност на работното време – в кои случаи
 • Как се определя броя на работните часове по графика, когато се полага нощен труд
 • Кога отработените часове следва да се отчитат за извънреден труд

 

14.00-17.15 Вержиния Заркова

1.Промени в КСО в сила от 1 юни 2017г., относно включването в кръга на новите лица имащи право на парични обезщетения за бременност и раждане

 • Въвеждат се нови образци на приложенията в НПОПДОО  за  получаване на паричните обезщетения  за бременност, раждане и осиновяване
 • Право на обезщетения на приемни родители, осиновители и настойници
 • Условия за отпускане и получаване на парично обезщетение на майките и осиновителките, които прекъснат ползването на отпуска поради бременност, раждане и осиновяване и се върнат на работа

2.Сумирано изчисляване на работното време

 • Определяне на минимален и максимален осигурителен доход
 • Попълване на Декларация обр. № 1 „Данни за осигуреното лице“
 • Попълване на документите за получаване на парично обезщетение
 • Коментар на необходимите промени относно отпускането на паричните обезщетения и подаването на данните за лицата на сумирано изчисляване на работното време от 1 януари 2018 г.

 

Участниците в обучението получават сертификат.
Китов Център гарантира винаги високо качество.
Най-добрите специалисти ще отговорят на всички ваши въпроси.
Ефективни обучения в малки групи. 

Цена 170 лева без ДДС. За втори и следващ участник - 10 % отстъпка/

 

Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД
BG13BUIB98881045896700; BIC: BUIBBGSF

 

В цената са включени материали, много кафе – “Кабо Верде”и вкусен  обяд от
„Мати Ди”.

В платежното нареждане моля впишете датата на семинара.

Краен срок за записване до попълване на местата.

Местата за семинара са ограничени. Заявката е активна при получено плащане.

Адрес: София София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33 а
comments powered by Disqus