Китов Център
СЛЕДПРОДАЖБЕНО ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ
204.00 лв. с ДДС
до 12-09-2017

СЛЕДПРОДАЖБЕНО ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ


13-09-2017 до 13-09-2017 10.00 - 17.15

02/9515854
Моля, споменете Seminari365.com!

Лектори: Силвия Тонева

За да не ви забрави клиентът и вие не го забравяйте!

Учудващо е колко малко време и усилия полагат търговските консултанти за техния най-ценен източник на ресурси- настоящите клиенти.

Ако се отнасяте към този източник на бизнес като към целеви пазар можете да спечелите много нов бизнес.

Проучванията показват, че само от един доволен клиент можете да получите нови 7.

Следпродажбеното обслужване може да бъде решаващ фактор в развиването на вашите продажби.

 

Цели на обучението: участниците ще усъвършенстват знанията и уменията си в следните области:

 • Професионално обслужване след приключване на продажбата
 • Създаване на програма и календар за следпродажбено обслужване
 • Целенасочени действия по набиране на препоръки от клиенти
 • Изграждане на клиентска удовлетвореност и лоялни клиенти

Обучението е подходящо за:

 • Търговски консултанти
 • Мениджъри на търговски екипи
 • Консултанти директни продажби
 • Експерти в областта на обслужването на клиенти
 • Маркетинг експерти

 

Учебен формат: Интерактивно обучение с практически задачи, работа в групи с дискусии и упражнения

Програма:

Модул 1 Клиентска удовлетвореност

 1. Ефект на снежната топка и „край на кратката любов“ в продажбите
 2. Очаквания на клиентите в процеса на обслужване и след продажбата. Ефективно взаимодействие с клиента
 3. Създаване и поддържане на клиентска удовлетвореност. Добавена стойност за клиента
 4. Изграждане на система – как да отличим своето обслужване от това на конкуренцията?

 

Модул 2 Програма за следпродажбено обслужване

 1. Етапи на създаване на календар с дейности
 2. Подготовка и реализиране на следпродажбеното обслужване – елементи и отговорност
 3. Периодичност на инициативите от следпродажбеното обслужване
 4. Професионални стандарти на следпродажбеното обслужване на клиенти

 

Модул 3 Следпродажбено обслужване и препоръки за нов бизнес

 1. Формула за успех в получаването на препоръки
 2. Практически насоки за активно набиране на препоръки

 

Участниците в обучението получават сертификат.
Китов Център гарантира винаги високо качество.
Най-добрите специалисти ще отговорят на всички ваши въпроси.
Ефективни обучения в малки групи.

 

Цена 170 лева без ДДС

Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД
BG13BUIB98881045896700; BIC: BUIBBGSF

За втори и следващ участник от една организация – 10% отстъпка.

В цената са включени материали, обяд – кетъринг “Мати Д” и много кафе “Кабо Верде”.

В платежното нареждане, моля впишете датата на семинара.

Краен срок за записване до попълване на местата.

Местата за обучението са ограничени. Заявката е активна при получено плащане.

Адрес: София Зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33 а
comments powered by Disqus