1st Business Certificate Bulgaria
Фирмено управление, e-learning
358.00 лв. с ДДС
до 07-09-2017

Фирмено управление, e-learning


11-09-2017 до 10-10-2017

02/4266720, +359 888 00 69 60
Моля, споменете Seminari365.com!

Дори родените лидери имат нужда от усъвършенстване на уменията за ръководене!

Модулът "Фирмено управление" е за всеки, който иска да усвои основните познания и инструментите на управление или да обогати вече придобитите компетенции.

Участниците ще се спрат на разнообразни аспекти от планирането и прилагането на различни стратегии за управление на организацията. Цел на обучението е, след успешното му завършване, участниците да внедрят стратегически компоненти в управлението и да прилагат методи за анализ, решаващи за ръководенето на една организация.

Съдържание на обучението Фирмено управление:

- Основи на фирменото управлението

- Стратегически мениджмънт

- Стратегически подходи

- Формулиране на стратегии

- Стратегическо управление и стойностно-базиран мениджмънт

- Управление на ефективността

- Практически примери за прилагане на Балансирана карта
В инфраструктурни организации
Във фирма за търговия на дребно;

comments powered by Disqus