Китов Център
ПРОФЕСИОНАЛНО ОБСЛУЖВАНЕ ПО ТЕЛЕФОНА
204.00 лв. с ДДС
до 17-06-2017

ПРОФЕСИОНАЛНО ОБСЛУЖВАНЕ ПО ТЕЛЕФОНА


19-07-2017 до 19-07-2017 10.00 - 17.15

02/9515854
Моля, споменете Seminari365.com!

Лектори: Силвия Тонева

Подготвен или късметлия?

Общуването по телефона днес взема превес над личните ни срещи с клиентите. И макар на пръв поглед да няма нищо сложно в това да се разговаря с клиентите по телефона, често се оказва предизвикателство да проведем въздействащ и ползотворен разговор.

9 от 10 клиента, останали неудовлетворени от отношението, което са получили по телефона, са склонни да преустановят работата си с компанията.

Обучението Професионално обслужване по телефона се фокусира върху основни принципи за повишаване на ефективността в телефонната комуникация. Темата представя в детайли професионалния подход към клиентите при общуване по телефона.

Цели на обучението: участниците ще усъвършенстват знанията и уменията си в следните области:

 • Ключови комуникативни умения при обслужване на клиенти по телефона
 • Особености при провеждане на входящи и изходящи обаждания
 • Изразни средства в телефонната комуникация
 • Личностни типове и стилове на комуникация с всеки от тях
 • Справяне с емоциите при общуване по телефона

 Обучението е подходящо за:

 • Служители в контактен център
 • Супервайзори в центрове за обслужване на клиенти
 • Специалисти „Връзки с клиенти“
 • Служители, които осъществяват и поддържат контакт по телефона от името на компанията

  Учебен формат: Интерактивно обучение с практически задачи, работа в групи с дискусии и упражнения

Програма:

Програма:

I. Комуникативни умения, необходими за професионална телефонна комуникация

 1. Специфика на общуването по телефона. Личен комуникационен стил
 2. Активно и пасивно слушане
 3. Събиране на информация. Типове въпроси
 4. Бариери пред ефективната комуникация с клиенти по телефона
 5. Изразни средства в телефонната комуникация

II.Телефонна комуникация

 1. Структура и особености на входящите повиквания
 2. Насоки при провеждане на изходящи обаждания
 3. Поведение по време на телефонния разговор с клиентите на компанията

 

 

III.Типове клиенти и специфика в общуването с тях

1.Класифициране на клиентите на компанията:

1.1.Според доминиращия канал на възприятие

1.2.Според предпочитания стил на общуване.

2. Контрол над емоциите при общуване по телефона.

Участниците в обучението получават сертификат.
Китов Център гарантира винаги високо качество.
Най-добрите специалисти ще отговорят на всички ваши въпроси.
Ефективни обучения в малки групи. 

Цена 170 лева без ДДС

 

Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД
BG13BUIB98881045896700; BIC: BUIBBGSF

За втори и следващ участник от една организация – 10% отстъпка.

В цената са включени лекции, печатни материали,много кафе – “Кабо Верде”.

В платежното нареждане моля впишете датата на семинара.

Краен срок за записване до попълване на местата.

Местата за семинара са ограничени. Заявката е активна при получено плащане.

 

Адрес: София София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33 а
comments powered by Disqus