Otgovori.Info
Ежегодно обучение по ЗБУТ - ниво
228.00 лв. с ДДС
до 21-07-2017

Ежегодно обучение по ЗБУТ - ниво "напреднали"


27-07-2017 до 28-07-2017 10.00


Лектори: инж. Деяна Илиева, д-р София Евстатиева, адв. Мария Радева

Обучението отговаря напълно на изискванията на Наредба РД-07-2/16.12.2009 г. и е предназначено за:
– длъжностни лица по безопасност и здраве прри работа
– ръководители;
– представители от Комитетите и Групите по условия на труд;
– специалисти, работещи в областта на ЗБУТ.

 

Изтегли покана за обучението

 

Първи ден

 1. Промени в нормативната база по ЗБУТ през 2017 г.
 2. Организация на инструктажите – казуси и решения.
 3. Лични предпазни средства (ръкавици и очила) – избор и маркировки.
 4. Промени с възрастта и възникващи рискове.
 5. Процедура за оценка на риска по Наредба № РД-07-5 от 15.11.2016 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на електромагнитни полета и ръководствата по прилагането й.

Втори ден

 1. Модул „Практическо упражение по темите от първия ден“.
 2. Съдебна практика при трудови злополуки – установяване, обезщетения, отговорност на длъжностните лица – темата се води от адв. Мария Радева.
 3. Заболеваемост – какво има в анализа, значение на терминологията, как се откриват причинно-следствени връзки.
 4. Защити при механични опасности и добри практики.
 5. Признаци и първа помощ при състояния, свързани с диабет, инфаркт, инсулт.

Участие в двата дни: 190 лв. без ДДС. Цена с отстъпка: 175 лв. без ДДС.
Участие в единия ден: 125 лв. без ДДС. Цена с отстъпка: 115 лв. без ДДС 

 

Отстъпка ползват:

 • Абонати на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА.
 • Участници в предишни наши отворени обучения.
 • При участие на двама или повече човека от една фирма.
 • Абонати на безплатния бюлетин на Otgovori.Info  – ползват отстъпка само при участие в двата дни

Цената включва: Учебни материали на хартиен носител и електронен носител; 3 кафе-паузи; 2 обядa, сертификат за преминато обучение.

 

За контакти: инж. Деяна Илиева - ГСМ 0889 319 568; d.ilieva@otgovori.info

За записване и повече информация: https://otgovori.info/obucheniya-zbut/obuchenie-zbut-za-naprednali/

 

Адрес: Варна Факултет по дентална медицина, МУ – Варна, бул. Цар Освободител 150
comments powered by Disqus