Образователен Бизнес Център Хермес
0.00 лв. с ДДС
до 14-08-2017

Управление на човешките ресурси


14-08-2017 до 30-08-2017 18:00-21:00

02/983 21 13; 0886 984620, 0885 755867
Моля, споменете Seminari365.com!

Професионално обучение по част от професията „Икономист“

Модул: Човешки ресурси

Хорариум: 24 уч часа

Занятия: присъствени, онлайн

Курса е с практическа насоченост и включва следните теми.

Подбор на персонал
Методи за подбор на персонал
Оценка на персонала
Програми за развитие на персонала
Мотивация на персонала
Упражнения.

Необходими документи за записване: копие от диплом за завършено средно или по-високо образование, медицинско свидетелство удостоверяващо възможността да практикувате професията.

Учебната програма е съобразена със Закона за професионално образование и обучение и осигурява необходимите теоретични познания и практически умения за усвояване на професията.

Лектори по темите и модератори на упражненията са квалифицирани преподаватели, работещи в конкретните професионални направления.


Адрес: София бул."Шипченски проход" 63
comments powered by Disqus