Образователен Бизнес Център Хермес
Управление на човешките ресурси
0.00 лв. с ДДС
до 10-02-2018

Управление на човешките ресурси


10-02-2018 до 24-02-2018 10:00 - 16:45

02/983 21 13; 0886 984620, 0885 755867
Моля, споменете Seminari365.com!

Професионално обучение по част от професията „Икономист“

Модул: Човешки ресурси.

Хорариум: 24 уч часа.

Форма на занятия:  Присъствена

Курса е с практическа насоченост и включва следните теми:

  • Подбор на персонал
  • Методи за подбор на персонал
  • Оценка на персонала
  • Програми за развитие на персонала
  • Мотивация на персонала
  • Упражнения.


Необходими документи за записване: копие от диплом за завършено средно или по-високо образование, медицинско свидетелство удостоверяващо възможността да практикувате професията.

Учебната програма е съобразена със Закона за професионално образование и обучение и осигурява необходимите теоретични познания и практически умения за усвояване на професията.

Лектори по темите и модератори на упражненията са квалифицирани преподаватели, работещи в конкретните професионални направления.


Адрес: София кв. Гео Милев, бул."Шипченски проход" № 63 ет 12, София.
comments powered by Disqus