TrainSoft / ЦПО ТреинСофт
КУРС ФИРМЕНО СЧЕТОВОДСТВО
320.00 лв. с ДДС
до 22-06-2017

КУРС ФИРМЕНО СЧЕТОВОДСТВО


23-05-2017 до 28-07-2017 18:00 - 21:00


Време е да  фокусирате приоритетите си. 
Придобийте ценни знания с практическия курс от Траинсофт в малки групи,  Фирменото счетоводство и подобрете професионалните си умения. 
 
Това обучение ще обхване: 
 
Отчитане на собствен и привлечен капитал и на заемните отношения. Отчет на собствения капитал 
 
Амортизационна политика на предприятието 
 
Осчетоводяване на резултатите от инвентаризацията 
 
Разчети с осигурители – НОИ, Здравно осигуряване. Счетоводно отчитане. 
 
Годишен финансов отчет 
 
ТРЗ и социално осигуряване – решаване на практически каузи в областта на регистрацията на уведомление 
 
Практика: 23,30 юни, 14, 21, 28 юли от 18:00 до 21:00 часа  - 20 учебни часа (всеки петък) 
 
Учебник: http://e-znanie.trainsoft.info  
 

Бонус: Първия учебен час е БЕЗПЛАТЕН.  
 

Цена: 320 лева. Възможност за разсрочване на вноски 
 

ТреинСофт провежда фирмени обучения по заявка.  
 
Ако имате въпроси свържете с нас на:  

Център за професионално обучение „ТреинСофт”  

София 1303, Бизнес център,  

ул. „Осогово” 30, офис 502  

Тел.: +359 2 9200239  

Моб: +359 895 614150  

Моб: +359 893 504003  

info@trainsoftbg.com  

 

Skype: trainsoft  

Facebook: TrainSoft  

Адрес: София ОФИС 502
comments powered by Disqus