Еко Сълюшънс
Етикетиранe и опаковане на химични вещества и смеси
210.00 лв. с ДДС
до 25-07-2017

Етикетиранe и опаковане на химични вещества и смеси


26-07-2017 до 26-07-2017 10.00
Изтегли програма


Лектори: инж. Станислав Николов и Веселин Панайотов

Целта на обучението е участниците да бъдат запознати с новите и действащи вече нормативни изисквания и произтичащите от тях задължения, свързани със законосъобразното етикетиране и опаковане на химичните вещества и смеси, както и да получат практически насоки за конкретното прилагане на законодателните актове в тяхната ежедневна работа.
§ Ще представим и разясним спецификите на действащата нормативна база, касаеща етикетирането и опаковането на химичните вещества и смеси; ролята на информационните листове за безопасност; необходимостта от класифициране на веществата и смесите; правилата за опаковане и изготвянето на етикети и др.

 

§ Ще даваме примери от практиката си и ще анализираме реални ситуации.

§ Ще имате възможност да задавате въпроси и да споделяте казуси, с разрешаването на които срещате затруднения​.​
 

Обучението ще се проведе с група от ограничен брой участници, като включва теоретична  лекция, подкрепена с практически примери и дискусия. Подходящо е за:

  

§ Всеки производител, вносител, потребител надолу по веригата или дистрибутор, пускащ на пазара вещества или смеси;
§ Лицата, отговорни за безопасното съхранение на химични вещества и смеси;
§ Лицата, работещи с химични вещества и смеси.
Водещи на обучението са инж. Станислав Николов и Веселин Панайотов - консултанти по околна среда и безопасност и здравe при работа.
Продължителност: 1 ден, от 10.00 до 17.00 часа.

Място на провеждане в гр. София: бул. "Княгиня Мария Луиза" № 92, етаж 5
Такса за участие: 175 лева, без ДДС. 
Отстъпка 10%: при ранни записвания до 14.07.17 г., при участие на повече от един участник от една и съща фирма, или при участие и в обучението, насрочено за 27.07.17 г. на тема "Изисквания при съхранението на химични вещества и смеси". 
Плащането става по банков път. В посочената сума са включени: удостоверение за преминатото обучение, помощни материали и презентация на хартиен носител, които ще служат на участниците по време на обучението, както и допълнителни инструкции, указания и презентация, които ще бъдат изпратени по електронна поща на участниците след края на обучението.
Банкова сметка за внасяне на таксата за участие:
Получател: „ЕКО СЪЛЮШЪНС” ЕООД

IBAN: BG38STSA93000023945020

BIC: STSABGSF

Име и клон банката: Банка ДСК

 

Регистрация можете да направите като заплатите таксата за участие и се обадите на някой от посочените по-долу мобилни номера или изпратите заявка за участие на един от посочените имейли, като представите следната информация: трите имена и длъжност на лицето, което ще присъства; телефон и имейл за връзка; наименование и адрес на представляваното юридическото лице; данни за издаване на фактура.

За информация и регистрация
: 0888 956 901 | 0877 774 215
Адрес: София гр. София: бул. "Княгиня Мария Луиза" № 92, етаж 5
comments powered by Disqus