1st Business Certificate Bulgaria
Дистанционен модул по Управление на човешки ресурси
358.00 лв. с ДДС
до 15-12-2017

Дистанционен модул по Управление на човешки ресурси


15-12-2017 до 15-01-2018

02/4266720, +359 888 00 69 60
Моля, споменете Seminari365.com!

Желаете да стартирате кариера в сферта на Човешките ресурси?
Или да надградите уменията си с актуални знания? Ако отговорът Ви е положителен, но все не намирате време за допълнителна квалификация, Ви предлагаме съвременен вариант, чрез който получите необходимите Ви компетенции! 

Възползвайте се от дистанционна форма на обучение за модул „Управление на човешки ресурси”! Имате възможност сами да определяте програмата си за обучение, получавайки професионална консултация за всяко едно от предвидените упражнения!


1st Business Certificate е бизнес образование за повишаване на квалификацията, разработено от преподавателски екип на Виенския икономически университет.

Обучението Управление на човешките ресурс е за всеки, който иска да придобие базисни знания в областта или да актуализира получените вече познанията в тази сфера.

Участниците ще се запознаят с най-важните аспекти в Управлението на човешките ресурси, ръководството и организацията във фирмата. 

Целта на курса, след успешно завършване, е участниците да могат оперативно и стратегически да допринасят за управлението на персонала, както и те самите да станат успешни тийм лидери.

Част от темите са:
- Въведение в теорията за организацията;
- Значение на формалните структури в предприятието;
- Приложение и значение в практиката на различните форми на координация;
- Набиране на персонал;
- Избор на персонал;
- Назначаване на пeрсонал – правни аспекти;
- Развитие на персонала;
- Мотивация и поведение;
- Инструменти на мениджмънта на човешки ресурси;
- Оценяване на персонала;
- Предприятието и неговото обкръжение;
- Фирмената комуникация – задача на ръководството;

comments powered by Disqus