Алфа Куолити България
БДС EN ISO/IEC 17025:2006  Общи изисквания относно компетентността на лабораториите за изпитване и к
432.00 лв. с ДДС
до 09-03-2018

БДС EN ISO/IEC 17025:2006 Общи изисквания относно компетентността на лабораториите за изпитване и к


13-03-2018 до 14-03-2018 09:00 - 17:00

028687531
Моля, споменете Seminari365.com!

Лектори: инж. Бистра Димитрова

Семинарът запознава с изискванията на стандарта БДС EN ISO/IEC 17025:2006. С цел по-добро разбиране на тези изисквания обучението е разделено в два дни: първият съдържа подробно представяне на изискванията на стандарта, а през втория се акцентира върху тяхното практическо прилагане, чрез упражнения по неопределеност на измерванията, валидиране на методики и още.

Обучението е подходящо за:

  • ръководители на организации;
  • представители на ръководството;
  • одитори „от втора страна“;
  • мениджъри и вътрешни одитори на стандартизирани системи за управление;
  • консултанти и специалисти по стандартизирани системи за управление;
  • всеки, които има желание да научи повече за стандартите и да ги прилага на практика.

Обучаемите ще получат информация за изискванията на стандарта с коментари и решаване на примери по тяхното практическо прилагане:

  • ще представим основните изисквания, свързани с компетентността на лабораториите, извършващи изпитвания и/или калибрирания, включително вземането на извадки (проби);
  • ще дадем разяснения как изпитванията, калибриранията и вземането на извадки (проби) могат да се извършват, както по стандартизирани, модифицирани стандартизирани методи, така и по методи, разработени (валидирани) от лаборатории.
Адрес: София София, кв. Лозенец, бул."Н. Вапцаров"№ 27, ет.1
comments powered by Disqus