Училище за бизнес компетенции ЕООД
РЕИНЖЕНЕРИНГ НА БИЗНЕС ПРОЦЕСИ
1,008.00 лв. с ДДС
до 05-09-2017

РЕИНЖЕНЕРИНГ НА БИЗНЕС ПРОЦЕСИ


18-09-2017 до 20-12-2017 14:00

02 822 10 70
Моля, споменете Seminari365.com!

Лектори: Огнян Дренски

.

Ре-инженерингът на бизнес процесите в предприятието е ключов елемент в промяната. Според дефиницията на една от Оперативните програми на ЕС той представлява “фундаментално преосмисляне и пълно препроектиране на бизнес процесите за достигане на коренни подобрения в основните показатели на предприятието”.

 

За кого е курсът?

Мениджъри и собственици на бизнес процеси.

Бизнес анализатори и специалисти по моделиране и управление на бизнес процеси.

Проектанти, разработчици и консултанти по ERP системи.

Специалисти по управленски системи.

Теми

Бизнес процеси

Икономично проектиране на бизнес процеси

Реинженеринг на бизнес процеси

Отчитане на препоръките и изискванията на добри практики и управленски стандарти, както и на добри практики, вградени в информационните системи.

Моделиране и управление на бизнес процеси

Инструменти за моделиране на бизнес процеси

Практическа работа по реинженеринг на бизнес процеси

Продължителност и форма

Семинар, който включва обучение и практическа работа по реинженеринг и моделиране на бизнес процесите в реално предприятие.

3 дни, 24 учебни часа.

Език на обучение

Български (Английски - само за вътрешнофирмени обучения).

Сертификат

Сертификат, издаден от Училище за бизнес компетенции

Цена

840 лв. Цената е за един участник и е без включен ДДС.

Какво включва цената?

Обучение

Учебна книга, примери и бизнес казуси за реинженеринг на бизнес процеси

Практическа работа за развиване на умения за реинженеринг на бизнес процеси

Практическа работа за моделиране на бизнес процеси с BPMN 2.0

Сертификат, издаден от Училище за бизнес компетенции

Кафе паузи и кетъринг

Преподавателски екип

Огнян Дренски, MSc, сертифициран PRINCE2, ITIL, LA ISO 20000, ISO 9001, ISO 27001, ISO 22301

Адрес: София ул. Пиротска 45, оф.20
comments powered by Disqus