Проадвайс Ко ЕООД
Администриране на трудовия процес и Човешкия капитал - практически курс
300.00 лв. с ДДС
до 19-10-2017

Администриране на трудовия процес и Човешкия капитал - практически курс


23-10-2017 до 24-10-2017 9:30-17:30

0879 530473; 0886847933
Моля, споменете Seminari365.com!

Лектори: Надя Стайкова- консултант по стопанско управление и администрация

Администриране на трудовия процес и Човешкия капитал. Трудово законодателство, осигуряване, обработка на заплати. Добри практики.

 

Трудово законодателство

23 октомври 2017 год.

9:30 – 17:30

I. Трудови правоотношения

 1. Трудов договор – сключване и видове (по чл. 114, срочни, допълнителен). 
 2. Изменение и прекратяване на ТД – основания и казуси, уволнения, съкращения, обезщетения. Последен работен и първи неработен ден
 3. Други договори за работа (граждански, от разстояние, за стажуване и др.).
 4. Необходими документи при възникване и прекратяване на трудовото правоотношение и при администриране на другите договори. Срокове за подаване на информацията в НАП.
 5. Трудово досие – администриране.
 6. Кодекс на труда - 2017

Кафе пауза

II. Задължителни вътрешно фирмени нормативни документи – създаване и съхранение

 1. Заповеди
 2. Книги и регистри
 3. Правилник за вътрешния трудов ред, съдържание, наличност и важност
 4. Вътрешни правила за работната заплата
 5. Структура и щатно длъжностно разписание на предприятието, кога се променя

Обедна почивка

III. Работно време

 1. Видове работно време, режими на работа и документация за тях
 2. Промяна на режима на работа – нормативни рестрикции, проверки от ИТ
 3. Последните промени във връзка с работното време и при сумирано изчисляване на работното време (СИРВ)

IV. Отсъствия от работа, документация

 1. Отпуски – ползване, отлагане, давност, изключения
 2. Отпуск по болест – нормативна уредба 
 3. Отпуск по майчинство, особености и примери
 4. Отпуск за обучение, отпуск на редовни студенти, работещи по ТД
 5. Служебни и творчески отпуски
 6. Други отсъствия – видове (сватба, раждане на дете, явяване в съда, обществена дейност и др.), основания и начини на ползване

Кафе пауза

V. Практически упражнения

Казуси, въпроси, дискусия

За по-висока ефективност е добре да опишете Ваш казус или въпрос при регистрацията за курса.


Обработка на възнагражденията, осигуряване, пенсиониране. Нормативни промени

24 октомври 2017 год.

9:30 – 17:30

I. Трудови възнаграждения

1. Обработка на заплати

– Период на начисляване и изплащане на възнаграждения – заплати, аванси, бонуси.
– Срокове за събиране и предаване на информация за месечната обработка на възнагражденията.
– Изчисляване на заплати. Обработка на болничните листи.
– Обезщетения по КТ. Доходи, от които се изчисляват обезщетенията за болнични, бременност и раждане и безработица.
– Документация по заплащанията. Срокове за подаване на документи в НАП – Декларация 1, Декларация 6, Декларация по чл. 55 от ЗДДФЛ и др.
– Начисляване и изплащане на възнаграждения по граждански договори, по ДУК, на самоосигуряващи се лица, съдружници и други. Служебни бележки и сметки за изплатени суми.

2. Промени в ЗДДФЛ (облекчения, облагане, отстъпки).

 

Кафе пауза

II. Социално осигуряване

 1. Нормативна уредба- КСО, ДОПК, ЗДОО, наредби и др.
 2. Осигуряване по трудов договор, нови моменти
 3. Осигуряване при болнични и майчинство
 4. Осигуряване на наети пенсионери по ТД и ГД
 5. Осигуряване на СОЛ, управители и съдружници
 6. Важни моменти за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица

Обедна почивка

III. Трудов и осигурителен стаж, пенсиониране

 1. Изчисляване на трудов и осигурителен стаж. Време, което не се зачита за трудов стаж.
 2. Зачитане на осигурителен стаж и осигурителен доход на лица, работещи по договори за управление и контрол
 3. Оформяне на трудова книжка.
 4. Пенсиониране – процедури, документи, НОИ. Видове пенсии. Избор на осигуряване за втора пенсия.

Кафе пауза

IV. Практика

Казуси, въпроси, дискусия

За по-висока ефективност е добре да опишете Ваш казус или въпрос при регистрацията за курса.

Такса за 1 участник - 300 лв. с ДДС. За втори и следващ участник от една фирма – 270 лв.

Такса за 1 участник за 1 модул/ден - 160 лв. За втори и следващ участник от една фирма – 140 лв.

Таксата включва: зала с техническо оборудване, лекции, материали, кафе-паузи.

Участниците получават сертификат.

Срок за записване: до 19.10.2017 г.

Регистрация на: http://www.proadvisebg.com/2728

Таксата се заплаща по банков път след регистрация и по проформа фактура.

 

За контакт: 0886847933

Адрес: София конферентна зала във ВЕНУС център, бул. Княз Александър Дондуков 9 (вход откъм ул. Бачо Киро)
comments powered by Disqus