Otgovori.Info
Безплатно обучение по ЗБУТ
0.00 лв. с ДДС
до 26-10-2017

Безплатно обучение по ЗБУТ


30-01-2018 до 30-01-2018 10.00
Изтегли програма
Изтегли боршура


Лектори: д-р инж. Деяна Илиева, д-р София Евстатиева, дм; Петя Найденова

Обучението е напълно безплатно и осигурява базови познания относно изискванията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд във фирмата, включително относно основна документация по ЗБУТ, която се изисква при проверки от Инспекция по труда.

Обучението е предназначено за:
- работодатели;
- ръководители;
- длъжностни лица по чл. 24 от Закона за здравословни и беззопасни условия на труд;
- членове на КУТ/ГУТ;
- специалисти по безопасност и здраве при работа;
- консултанти в областта на ЗБУТ и др.

 

ПРОГРАМА
1. Основни понятия в безопасност и здраве при работа.
2. Функции, задължения, административна и наказателна отговорност на органа по безопасност и здраве при работа. Примери от практиката.
3. Учредяване на Комитет/ Група по условия на труд.
4. Какво прави службата по трудова медицина.
5. Инструктажи във фирмата.
6. Основни дейности и документация по ЗБУТ, които подлежат на проверка от Инспекция по труда.

 

Лектори: д-р инж. Деяна Илиева, д-р София Евстатиева

За обучението можете да се запишете по следния начин:

 

  • на телефон 0889 319 568 - Деяна Илиева
  • на имейл d.ilieva@otgovori.info
  • чрез формата за заявка в страницата на обучението:

https://otgovori.info/trainings/bezplatno-obuchenie-zbut-01-2018/

 Адрес: София гр. София, бул. Кн. Мария Луиза 92, етаж 5
comments powered by Disqus