Алфа Куолити България
ИЗГРАЖДАНЕ НА ЕКИП
222.00 лв. с ДДС
до 20-11-2017

ИЗГРАЖДАНЕ НА ЕКИП


22-11-2017 до 22-11-2017 10.00 - 17.00

028687531
Моля, споменете Seminari365.com!

Лектори: инж. Виолета Найденова

Целта на обучението е да осъзнаем, че сме екипни същества, че можем да работим и живеем по-добре заедно. Изграждането и ръководенето на мотивиран и ефективен екип зависи, както от подбора на членовете на екипа, така и от взаимоотношенията между тях и личностните им качества.
  • Формиране на екип и етапи на развитие на екипа
  • Информираност в екипа. Комуникации. Ефективност на комуникациите
  • Активно слушане
  • Взаимоотношения в екипа
  • Толерантност и емпатия
Адрес: София кв. Лозенец, бул. Никола Вапцаров 27, ет.1
comments powered by Disqus