Алфа Куолити България
СЧЕТОВОДСТВО И ФИНАНСИ ЗА МЕНИДЖЪРИ
432.00 лв. с ДДС
до 11-06-2018

СЧЕТОВОДСТВО И ФИНАНСИ ЗА МЕНИДЖЪРИ


12-06-2018 до 13-06-2018 09:30 - 17:00

028687531
Моля, споменете Seminari365.com!

Лектори: Петър Петров

Oбучението „Счетоводство и финанси за мениджъри“ е цялостна двудневна програма, насочена към ясно и разбираемо усвояване на бизнес материята, свързана със счетоводството и финансите.


ТЕМАТИКА

  • Правни задължения, основни понятия и счетоводни принципи
  • Правни задължения, основни понятия и счетоводни принципи
  • Счетоводен баланс. Текущи и нетекущи активи
  • Счетоводен баланс. Капитал и резерви
  • Счетоводен баланс. Задължения
  • Отчет за приходите и разходите. Приходи
  • Отчет за приходите и разходите. Разходи и данъци
  • Годишен финансов отчет 

Повече за обучението и регистрация на: http://alphaquality.org/business-efficiency-trainings/Finansi_za_nefinansisti.html

Адрес: София кв. Лозенец, бул."Н. Вапцаров" №27
comments powered by Disqus