NGB-Consulting
МЕНИДЖМЪНТ, УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ, МАРКЕТИНГ И ОРГАНИЗАЦИОННО КОНСУЛТИРАНЕ
1,560.00 лв. с ДДС
до 15-09-2017

МЕНИДЖМЪНТ, УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ, МАРКЕТИНГ И ОРГАНИЗАЦИОННО КОНСУЛТИРАНЕ


07-10-2017 до 20-05-2018 9:00

0878/593062, 0898/599070
Моля, споменете Seminari365.com!

Лектори: проф. Сава Джонев и д-р Пламен Димитров

МЕНИДЖМЪНТ, УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ, МАРКЕТИНГ И ОРГАНИЗАЦИОННО КОНСУЛТИРАНЕ

 

 

6 месечно практическо обучение в 14 съботно-неделни сесии – общ обем от 224 часа.

Обучаваните в курса са:

 • практикуващи консултанти;
 • лица, стартиращи собствен бизнес;
 • студенти, бакалаври, магистри, докторанти;
 • специалисти по управление на човешките ресурси;
 • мениджъри;
 • управители на фондации;
 • и др.

Формите, които ще бъдат използвани в процеса на обучение, включват:

 

 • Размразяващи, релаксиращи и настройващи техники;
 • Сюжетно-ролеви игри;
 • Бизнес симулации;
 • Упражнения, решаване на казуси;
 • Диагностична и автодиагностична работа на участниците;
 • Дискусии в малки групи, работа в групи за собствен опит, обмяна на опит;
 • Пленарни сесии и междугрупови срещи;
 • Представяне резултати от изследвания;
 • Разработване на собствени тематични микро-проекти.
 • Кратки аудиторни лекции за изграждане на базисни теоретични структури на мисленето.

Материали:

НОВА УНИКАЛНА ПРИДОБИВКА НА КУРСА: участниците получават тритомното издание на учебника на проф. С. Джонев и д-р П. Димитров “Организационно консултиране, мениджмънт, управление на човешките ресурси”, съдържащ пълния комплект:

 • игри;
 • симулации;
 • теории;
 • тестове;
 • сценарий за 14 двуденевни групови тренинги.

По време на обучението се осигуряват работни материали по всяка от тематичните области, включени в програмата.

 

Перспективи:

След приключването на курса успешно завършилите получават сертификат на български и английски език и свободен достъп до допълнителните модули на програмата – ежемесечен семинар “Работа за напреднали”, в  който се провеждат дискусии, практикуми, участие в тренинг програми и консултантски проекти на секция “Професионални услуги” на Дружеството на психолозите в България като сертифицирани консултанти, работещи под супервизия.

 

Курсът ви развива не само като професионалисти от висока класа – мениджъри и специалисти по управление на човешките ресурси, но ви подготвя и за консултанти, способни да обучават други.

Адрес: София ул. Акад. Борис Стефанов 2, офис 8
comments powered by Disqus