Алфа Куолити България
ISO обучения за вътрешни одитори във ВАРНА
148.00 лв. с ДДС
до 15-02-2018

ISO обучения за вътрешни одитори във ВАРНА


19-02-2018 до 23-02-2018 09:00 - 17:00

028687531
Моля, споменете Seminari365.com!

Модул 

Тема 

 

 

ВАРНА 

 

M 2А

ISO 9001:2015
Система за управление на качеството -
 нова версия

20.02

 

M 3

ISO 19011:2011
Указания за одит на системи за управление
 (задължителен за обучаващите се за вътрешен одитор)

21.02

 

M 4

Мениджър на системи за управление. 
Организационни и човешки аспекти на стандартизацията на управлението
 (задължителен за обучаващите се за мениджъри на системи за управление)

19.02

 

M 5А

ISO 14001:2015
Система за управление на околната среда -
 нова версия

22.02

 

M 6

BS OHSAS 18001:2007
Система за здравословен и безопасен труд

23.02

 

M 1


 GMP, НАССР, ISO 22000:2005 Системи за управление на безопасността на храните

 

 

22.02

 

M 1А

IFS FOOD International Food Standard – Food, version 6 – Международен стандарт за храните

23.02

 

Модул

Тема

Дата на провеждане

M 2А

ISO 9001:2015 
Система за управление на качествотo -
 нова версия

26.09.2016 г.

M 3

ISO 19011:2011
Указания за одит на системи за управление 
(задължителен за обучаващите се за вътрешен одитор)

27.09.2016 г.

M 4

Мениджър на системи за управление. 
Организационни и човешки аспекти на стандартизацията на управлението 
(задължителен за обучаващите се за мениджъри на системи за управление)

30.09.2016 г.

Адрес: Варна гр. Варна, ул. Братя Шкорпил 30, Хотел Бутик Сплендид - конферентна зала
comments powered by Disqus