Обучение по Мрежови технологии и кибер сигурност
0.00 лв. с ДДС
до 27-10-2016

Обучение по Мрежови технологии и кибер сигурност


01-11-2016 до 27-11-2018


Моля, споменете Seminari365.com!

Компютърна академия IT STEP е международна компютърна академия, специализираща в областта на компютърното обучение. На 1 октомври 2016 г. стартира обучението в направление "Мрежови технологии и системно администриране". Програмата на обучението включва:
› Апаратно осигуряване на работни станции и преносими компютри.
› Комутация в локалните мрежи, базов курс.
› Комутация в локалните мрежи, разширен курс.
› Комутация в локалните мрежи, професионален курс.
› Проектиране, монтаж и диагностика на структурирани кабелни системи.
› Маршрутизация в IP-мрежите, базов курс.
› Маршрутизация в IP-мрежите, разширен курс.
› Маршрутизация в IP-мрежите, професионален курс.
› Приложни протоколи и служби стек TCP/IP.
› Администриране на Windows 7.
› Администриране на Windows Server 2012.
› Системно администриране на Linux.
› Мрежово администриране на Linux.
› Безопасност на компютерните мрежи и системи.
› Администриране на Microsoft SQL Server 2014.
› Основи на виртуализацията.
› Основи на теорията за алгоритми.
› Процедурно програмиране с използване на езика С.
За повече информация: www.itstep.bg

Адрес: София бул. Ал. Стамболийски 55, ет.5 и 7
comments powered by Disqus