Обучение по Компютърна графика и дизайн
0.00 лв. с ДДС
до 31-10-2016

Обучение по Компютърна графика и дизайн


01-11-2016 до 31-07-2018


Моля, споменете Seminari365.com!

Компютърна академия IT STEP е международна компютърна академия, специализираща в областта на компютърното обучение. Академията присъства в 15 страни на 4 континента.
На 1 октомври 2016 г. стартира обучението в направление "Компютърна графика и дизайн", което е с продължителност 2 години и половина и обхваща всички детайли на компютърния дизайн и графика.
Програмата за обучението включва:
Графичен редактор Adobe Photoshop:
Професионална обработка на фотографии и растерни изображения, ретуширане, колажи
Графичен редактор Adobe Illustrator:
Създаване на векторни изображения и сложни рестерно—векторни композиции.
Рисунък: теоретични и практически умения за фиксиране на образи, основни принципи на анатомията и изображение на човека
История на изкуствата: преглед на най-важните етапи в развитието на изкуството, съвременните стилове в дизайна и техните исторически предпоставки
Цифрова фотография.
Теория на дизайна: композиция, колористика, психология на възприемането и прилагането им при разработване на дизайн-макети.
Корпоративна стилистика: принципи на създаването на логото и уникалния фирмен стил на компанията.
Рекламен дизайн: принципи на създаването на рекламна продукция и ефектно представяне на рекламна информация.
Издателска дейност: традиции в оформянето на печатен текст, ергономика и стилистика на оформлението на печатна продукция.
Издателска система Adobe InDesign: най-новата издателска система на компанията Adobe за подготовка на печатни и електронни публикации.
Предпечатна подготовка: технологични особености на типографския и оперативния печат, подготовка на макети за печат и предотвратяване на възможно проблеми.
За повече информация: www.itstep.bg

Адрес: София бул. Александър Стамболийски 55, ет.5 и 7
comments powered by Disqus