Образователен Бизнес Център Хермес
Италиански език
0.00 лв. с ДДС
до 13-03-2018

Италиански език


13-03-2018 до 12-05-2018 18,00

02/983 21 13; 0886 984620, 0885 755867
Моля, споменете Seminari365.com!

Занятия: вечерни, съботни, неделни
Група до 10 обучаеми
Хорариум: 100 уч часа за ниво

Система на преподаване: Prodjetto italiano

 

Материалът отговаря на праговото равнище за изучаване на италиански език на Съвета на Европа.Курсът е предназначен за българи, изучаващи италиански и е съобразен с типологичните особености на родния и на италианския език, като материалът е поднесен последователно и степенуван по трудност.Предварително експериментирана системата е доказала своите качества, а именно, придобиване на умения за общуване в устна и писмена форма.

 

Обучението приключва с полагане на тест и издаване на сертификат за придобити компетенции.

Адрес: София бул."Шипченски проход" № 63, Индустриална сграда Електроника
comments powered by Disqus