Алфа Куолити България
Планиране и бюджетиране: Технология на създаване на бюджети
324.00 лв. с ДДС
до 27-02-2018

Планиране и бюджетиране: Технология на създаване на бюджети


01-03-2018 до 01-03-2018 09.30 - 17.00

028687531
Моля, споменете Seminari365.com!

Лектори: Петър Петров

  • Същност на планирането и бюджетирането
  • Основни функции на бюджетирането.
  • Място на бюджетирането в системата на планирането на предприятието.
  • Етапи на разработване на бюджетите.
  • Подходи при бюджетирането.
  • Информационно обезпечение на бюджетирането.
  • Методика на разработване на бюджети.
  • Съставяне на бюджет на производствено предприятие: Бюджет на продажбите; Бюджет на покупките; Бюджет на себестойността на произведената и реализирана продукция; Бюджет на оперативните разходи; Бюджет на капиталовите разходи.
  • Бюджетен контрол. Анализ на отклоненията. Техника на гъвкавите бюджети.
Адрес: София гр. София, кв. Лозенец, бул."Н. Вапцаров" №27
comments powered by Disqus