Рейвън Консултинг Груп ООД
От служител към мениджър – проблеми и предизвикателства
336.00 лв. с ДДС
до 23-10-2017

От служител към мениджър – проблеми и предизвикателства


26-10-2017 до 27-10-2017 9.00 -17.00

0888 601331, 0887 968 087
Моля, споменете Seminari365.com!

Целта на семинара е да изгради знания и умения на новоназначени мениджъри за справяне с предизвикателствата на новата им позиция. В семинара се решават бизнес казуси, симулации, тестове, въпросници и др.

 

Семинарът е предназначен за:

  • Наскоро повишени/ новоназначени мениджъри и супервайзори
  • Мениджъри с малък опит, които искат да развият и повишат уменията си на ръководители;
  • Служители, повишени на мениджърска позиция в екипа, в който доскоро са били равнопоставени;
  • Ключови служители, на които предстои да се развиват на мениджърска позиция;

В резултат от обучението участниците ще:

  • Придобият практически умения за изграждане и управление на екип;
  • Придобият  умения за разпределение на основните ресурси - хора, време и финансови средства;
  • Усъвършенстват уменията си за комуникация, мотивация, ефективно делегиране и контролиране;
  • Се научат да влияят ефективно върху останалите и да се превърнат в успешен лидер

 

Продължителност: 16 учебни часа, разпределени в 4 модула.

 

Кр атка програма

 

Модул 1 - Проблеми при прехода от служител към мениждър. Откъде да започнем?

Модул 2 - Комуникацията като успешен инструмент за управление

Модел 3 - Изграждане на ефективен екип

Модул 4 - Мотивация на хората и развитие на екипа

Модул 5 - Поставяне на цели и делегиране

Модул 6 - Оценка работата на сътрудниците и развитие на потенциала

Модул 7 - Провеждане на срещи, оперативки, отчетност и доклади

Модул 8 - Практически модул - да приложим наученото на практика

 

За повече информация и записване - office@ravenbg.com, 0888 601 331 и 0887 968 087

 

Повече за нас и нашата работа можете да видите на сайта ни www.ravenbg.com

Адрес: София Учебна зала на Рейвън Консултинг Груп, бул Царица Йоанна, бл 775, ателие 6
comments powered by Disqus