АЛСУ - Академия за лични и социални умения
„Ефективно презентиране и комуникация - път към успеха“
290.00 лв. с ДДС
до 10-03-2018

„Ефективно презентиране и комуникация - път към успеха“


11-03-2018 до 15-04-2018 10.00

0877 308 547; 088 55 007 11; 089 33 275 88
Моля, споменете Seminari365.com!

Лектори: Станислав Инчовски

Обучение „Ефективна комуникация, реторика и презентиране“

Практични умения и увереност за ежедневието и за важни прояви, които ще може да приложите ВЕДНАГА

Комплексна подготовка в основните техники за качествено представяне и пълноценно общуване + персонални съвети към всеки курсист

Избирате между двудневен модул за 139 лв

или пълна 6 седмична програма за 290 лв

Ето какви умения ще придобиете на курса:

1. Търговски и предприемачески

-    Ще знаете как да влияете върху мнението на хората, които ви слушат
-    Ще се научите да представяте интригуващо вашите идеи, тези, продукти
-    Ще усвоите някои тайни похвати на рекламата и убеждаването
-    Ще можете да правите впечатляващи и интересни представяния и презентации
-    Ще повишите вашата увереност и успех
 

2. Лични

-    Ще намалите притеснението си от публично говорене
-    Ще може лесно да се запознавате и сприятелявате
-    Ще разбирате по-добре себе си и другите
-    Ще сте по-уверени с другия пол
-    Ще повишите уменията си за работа в екип
-    Ще подобрите вашето самочувствие
-    Ще знаете как да привличате и задържате вниманието
 

3. Интелектуални

-    Ще разбирате кога се опитват да ви манипулират
-    Ще повишите своята наблюдателност и аналитичност
-    Ще знаете как да се аргументирате успешно
-    Ще разчитате по-добре езика на тялото
-    Ще подобрите творческите си способности
-    Ще подобрите стратегичестоко си мислене и целеполагането
-    Ще знаете как по-успешно да защитавате тезата и позицията си

4. Социални

-    Ще усъвършенствате накои от лидерските си качества
-    Ще знаете как да разказвате по–забавно и по-увлекателно
-    Ще знаете как да изразявате по-ясно и разбираемо мислите си
-    Ще избягвате някои чести грешки в общуването
-    Ще слушате по-внимателно другите
-    Ще сте по-приятна и търсена компания
 

ЗАЩО:

Имате ли достатъчно свободно време? Как се чувствате от това?

 

Живеем в динамично, променливо време. Технологиите постоянно се обновяват, навлизат в живота и ни помагат, но поглъщат все по-голяма част от времето ни. Като резултат понякога не ни стига време не само за текущите ангажименти, но и за почивка, за приятели, дори за близките.
Това поражда чувство за неудовлетвореност, напрежение и дискомфорт.
В малкото свободно време успяваме ли да постигнем и поддържаме добри отношения с всички, да общуваме хармонично и удовлетворително, или понякога стресът си казва думата?
Не е ли важно да се разбираме добре с околните, да бъдем уважавани, ценени и харесвани?
Научете се как да организирате времето си по-добре и как да преоритизирате правилно.
Мислили ли сте си, че образованието понякога не отговоря напълно на нуждите на пазара на труда и сякаш не успява да подготви хората за живота и за новите професии?
А че се учат излишни неща, докато други и по-важни остават извън учебната програма на училищата и университетите?

Научете нещо полезно!

 

КАКВО:
Кога са ви учили:

-    как да се представяте успешно,
-    как да избягвате или решавате конфликти,
-    как да спорите аргументирано,
-    как да слушате интелигентно и да се изразявате ясно, убедително и въздействащо,
-    как да контактувате със срещуположния пол,
-    как да говорите увлекателно и забавно,
-    как да печелите внимание и подкрепа?

А бихте ли искали да можете?

Не смятате ли, че такива ваши знания и умения биха подобрили общуването с околните и биха повишили вашите лични и професионални успехи, и качеството на живот като цяло?
Има много книги, статии, публикации, постове за това как да подобрим комуникацията и  живота си. Колко хора разполагат с времето да конструират от тези фрагменти полезно знание цялостна картина, да структурират ясна и удобна система, и да изработят разбираеми методи за прилагането й в ежедневни, български ситуации?
Важно е да се добави, че без практика в реална среда и без помощта на компетентен обучител, това знание често остава само теория. Превръщането на такива знания в реални умения прави живота по лесен и приятен, успехите по-достъпни, околните по-добронамерени, а нас по-щастливи.
Придобийте знания, умения и увереност как да ги прилагате!

Кои сме ние и защо да изберете нашия метод

 


С цел да помогне на хората да се справят по- успешно с ежедневието си и да посрещат по-умело някои предизвикателства и изненади, които то поднася, Академия за лични и социални умения- АЛСУ създаде практичния интерактивен курс - „Ефективна комуникация, реторика и презентиране“.

Един комплексен курс със широк обхват и лесни за прилагане похвати.

В структурата на курса са залегнали изпитани концепции

-    на класическата реторика,
-    на приложната и когнитивна психология,
-    на социалната психология,
-    на груповата динамика,
-    на социологията,
-    антропологията,
-    етнометодологията,
-    актуални теории от педагогиката  и теория на обучението и възпитанието,
-    полезни достижения на НЛП (невро-лингвистично програмиране),
-    на съвременната реторика и публични изяви,
-    масови комуникации,
-    филология,
-    прийоми на съвременния мениджмънт и HR.

Представят се схващания и ценности на водещи предприемачи, инвеститори, милиардери, философи, учени, политици, оратори и обществени фигури.
Всички тези полезни знания са комбинирани внимателно и тематично.
Поднасят се по интересен и иновативен начин, допълват се с видео и аудио материали и помощни средства, он-лайн източници и материали.
Знанията се съчетават с  игрови методи и състезателни елементи, така, че обучението да бъде интересно, леко, увлекателно активно, да даде възможност на всеки да участва, да се изрази и представи, за да гарантира максимален успех при възприемането.
Въпреки богатия теоретичен материал, залегнал в дизайна на курса, фокусът е върху практико-приложните умения на курсистите, и залага на развитие на тяхната креативност и умения за активно прилагане на знанията в реална среда.
Курсът помага за усъвършенстването на способностите за изразяване, убеждаване, презентиране, говорене, анализиране, слушане, разбиране, междуличностно и групово взаимодействие. Получили многократни потвърждения за неговото качество и доказана полезност, ние от АЛСУ с гордост представяме курс „Ефективна комуникация, реторика и презентиране“

Който с времето доказа своите качества и гарантирани резултати.успех Това е най-посещаваният курс на Академията и вече е бил успешно проведен общо ДВАДЕСЕТ пъти до момента. Във всяко следващо издание се добавят нови и актуални подобрения, като са запазени всички предишни успешни постижения и добри практики.
През курса преминаха програмисти, спортисти, артисти, журналисти, футболисти, алпинисти, счетоводители, одитори, финансови анализатори, оператори, финансисти, юристи, предприемачи, продавачи, търговски директори, скаути, ученици, студенти, учители, преподаватели, трейнери, дизайнери,  докторанти, консултанти, музиканти и др., и останаха доволни.


При нас ще научите някои тайни, като:

-    1 комплексен метод за добро представяне
-    2-та стълба на доверието,
-    троичното потретяне и скритото му влияние
-    3 успешни структури за реч, реклама и представяне
-    4-ворен индекс за добри идеи в подготовката
-    4-те вида внимание и неговите функции
-    5-те компонента на добрата реч,
-    петорната структура на вниманието,
-    6-те вида слушане,
-    6 похвата за намаляване на притеснението при публични изаяви
-    6-те етапа на усвояване на всяко умение или знание,
-    7 начина за справяне със страха,
-    7-те задължителни съставки на успеха в представяне и презентиране
-    7-те нива на пирамидата на ученето
-    8 етапа на добрата подготовка във времето
-    8-те слоя на комуникационния кибернетичен модел,
-    9-те ключови въпроса за добро представяне
-    10-те етапа на комуникационния процес, проблемните зони в него,  как да ги преодоляваме,
Освен това:
-    Ще преодолеете някои ограничаващи ви вярвания
-    Ще почерпите от опита на майсторите на смеха
-    Ще разберете някои от тайните на великите оратори и презентатори
-    Ще знаете някои подходи, с които да превръщате непознатите в приятели
    и др.
 
И всичко това без скучна теория, с много интерактивни занимания и ролеви игри, с малко усилия и много забавления, без излишни усложнения и с много лично участие, с някои изненади и предизвикателства, в атмосфера на добронамереност и подкрепа, и в компания на интелигентни, будни и приятни хора, в които ще откриете нови приятели и ще преживеете приятни моменти.
 
Освен  изброените неща ще получите:
 
-    Лична обратна връзка за езика на твоето тяло по врее на публична изява с конкретни препоръки как да направиш още по-добро впечатление
-    Лична обратна връзка, за начина по който говориш – темпо, сила, интонация, дикция и как да ги подобриш
-    Лично напътствие как да станеш по- забавен и кои свои качества да използваш за това
-    Мнение от лектора за всяка самостоятелна задача, която си направил, за да достигнеш още по-високи резултати

Може още да получите:
 
БЕЗПЛАТНО допълнителни упражнения и забавления след заниманията в учебната зала (при наличие на достатъчно желаещи);
БЕЗПЛАТНО допускане до пропуснати упражнения в следващо издание на курса;
и БЕЗПЛАТЕН постоянен достъп до електронен бюлетин със статии и материали по темата на курса за неограничен период;
 
Освен обучение в таксата са включени и:
 
-    провеждане на изпит с двойно оценяване и обективни резултати, преминаващи през статистическа обработка
-    издаване на документ за преминат курс с отбелязване на резултатите
-    организирането на галавечеря за приключването (разходите за храна и напитки не се покриват от таксата)
-    осигурявяне на фотографиране по време на обучителния процес
-    осигурено видео заснемане на самия изпит и персонален видео клип за всеки курсист
-    възможност за публикуване на някои от добрите текущи работи на курсистите от времето на обучението
 
Инвестицията във вас е единствената, която не можете да загубите, въпреки че я носите постоянно със себе си. С времето стойността ѝ  постоянно нараства, а и околните също я ползват и оценяват.
 
Ще пропуснете ли такава добра възможност? Подобрете трайно живота си, запишете се сега!
290 лв/45 учебни часа
провежда се 5 последователни съботи или недели от 10.00 до 16.00 ч.
20%отстъпка при ранно записване до 31.01
100 лв отстъпка при записване на двама едновременно.
 
Ние сме наистина уверени, че курсът ще ви хареса и ще ви е от полза. За това предлагаме уникална гаранция за качество!

Гаранция за качество

 

НЕ РИСКУВАТЕ НИТО СТОТИНКА!
След първия ден на обучението, може да прекъснете курса и ще ви върнем парите до стотинка, без да връщате нищо… без обяснения, без драми, вашата дума е достатъчна. И можете да запазите всичко получено до тогава, като подарък за това, че давате на този курс и мен възможност да ви помогнем.
РИСКЪТ Е ИЗЦЯЛО ЗА НАША СМЕТКА
Така няма логическо или интелигентно обоснована причина да не се възползвате от тази научно и практично доказана методика за изграждане на способности, самоувереност и умения за общуване и магнетично влияние върху хора. Ако искате да постиганете повече в областта на общуането и личното си развитие, ще се радваме да работим заедно.

 

Водещ на обучението е Станислав Инчовски-Капитана.
Идеен основател и главен лектор на АЛСУ- Академия за лични и социални умения.
Водил различни фирмени обучения по soft skills, социални и презентационни умения във водещи компании като:

Axis Bulgaria, Телерик, Top-Rent-a-Car, Медикъл Дент, Пенсионно осигурително дружество „Топлина“, Софтуерен университет, и др.

Станислав има щастието да работи с курсисти с най-различни интереси, професионални и лични насоки, сред които:
Артисти, адвокати, архитекти, футболисти, юристи, програмисти, IT специалисти, HR, PR, QA, търговски представители, търговски директори, регионални мениджъри, предприемачи, журналисти, преподаватели, ученици, лектори, студенти, докторанти, учители, икономисти, счетоводители, следователи, тийм лидери, лекари и зъболекари, маркетолози, психолози и мн.др.

Станислав има професионален опит като HR повече от 6 години – опит, който му дава възможност да се сблъска с хора с различни темпераменти, желания и интереси.
Това го кара да осъзнае, че неговото призвание е свързано с това да помага на хората, които искат да развиват себе си и своята личност.

 

виж повече в нашия сайт https://goo.gl/ipmPXf

 

Представяне на Академия за лични и социални умения - АЛСУ 

Допълнителна информация 

http://alsu.eu/
info@alsu.eu
или 08855 00 711

Адрес: София бул. "Андрей Сахаров" 14
comments powered by Disqus