Алфа Куолити България
Управление на строителните отпадъци
210.00 лв. с ДДС
до 20-07-2018

Управление на строителните отпадъци


27-07-2018 до 27-07-2018 10:00 - 17:00
Изтегли програма

028687531
Моля, споменете Seminari365.com!

Лектори: Поля Георгиева

Семинарът е предназначен за участниците в строително-инвестиционния процес: инвеститори (възложители), изпълнители (строители и лица, извършващи разрушаване), проектанти, консултанти, надзорници. Както и за лицата, извършващи дейности с отпадъци: транспортиране на строителни отпадъци; оператори на съоръжения за подготовка за оползотворяване и рециклиране на строителни отпадъци; оператори на площадки за съхраняване и третиране на строителни отпадъци; оползотворяване в обратни насипи. 


Целта е да се запознаем с действащите нормативни изисквания и произтичащите от тях задълженията, свързани с управление на строителните отпадъци и изисквания към рециклираните строителни материали.

 

 Линк за регистрация: https://alphaquality.org/stroitelni-otpaduci-training-july

 

Адрес: София гр. София, кв. Лозенец, бул. Никола Вапцаров 27, ет.1
comments powered by Disqus