Образователен Бизнес Център Хермес
Икономист
0.00 лв. с ДДС
до 27-02-2018

Икономист


27-02-2018 до 17-04-2018 18.30 - 21.30

02/983 21 13; 0886 984620, 0885 755867
Моля, споменете Seminari365.com!

Лектори: Лектори по темите и модератори на упражненията са квалифицирани преподаватели, работещи в конкретните професионални направления

Професионално обучение по част от професията 

Специалност: „Икономика и мениджмънт“
 

 

Хорариум: 100 учебни часа

Занятия: присъствени.

 

Курса е организиран в шест модула и е с практическа насоченост:
• Мениджмънт на фирмата
• Управление на човешките ресурси
• Маркетинг на фирмата
• Оперативно счетоводство
• Икономически анализ
• Управление на проекти финансирани от фондовете на ЕС

 

Обучението приключва с полагане на изпит и издаване на

 

Удостоверение за професионалнa квалификация по  образец 3 – 37 на МОН, което позволява да практикувате професията и е признато във всички страни от ЕС.

 

Необходими документи за записване: копие от диплом за завършено средно или по – високо образование

 

Учебната програма е съобразена със Закона за професионално образование и обучение и осигурява необходимите теоретични познания и практически умения за усвояване на професията.

Адрес: София Образователен бизнес център "Хермес", бул."Шипченски проход" № 63, Индустриална сграда Електроника
comments powered by Disqus