Образователен Бизнес Център Хермес
Български език за чужденци
0.00 лв. с ДДС
до 05-02-2018

Български език за чужденци


05-02-2018 до 28-03-2018 18.30 - 21.30

02/983 21 13; 0886 984620, 0885 755867
Моля, споменете Seminari365.com!

Занятия: вечерни, съботни, неделни
Група до 10 обучаеми
Хорариум: 100 уч часа


Учебникът „Здравейте!“ представлява част от цялостен курс по български език за чужденци, съставен в съответствие с Европейската езикова рамка. Състои се от две части – ниво А1+ и ниво А2+. Първата част съдържа лексикален и граматичен материал, необходим за създаването на основните езикови компетентности за ниво А1, според Общата езикова рамка на ЕС.
Учебникът е предназначен за широка аудитория – студенти, курсисти и всички, които се интересуват от българския език. Целта е обучаемите да придобият основни езикови умения при слушане, четене, говорене и писане.

Обучението приключва с полагане на тест и издаване на сертификат за придобити компетенции.

Адрес: София Образователен бизнес център "Хермес", бул. "Шипченски проход" 63
comments powered by Disqus