Otgovori.Info
Обучение по ЗБУТ за напреднали
228.00 лв. с ДДС
до 27-03-2018

Обучение по ЗБУТ за напреднали


29-03-2018 до 30-03-2018 10.00
Изтегли програма
Изтегли боршура


Лектори: д-р инж. Деяна Илиева, д-р София Евстатиева


  • Обучението се провежда в малка група до 16 човека.
  • Дискутираме специализирани теми и решаваме казуси.
  • Завършваме с добро настроение и много споделен опит.

 

Предназначено за:

– длъжностни лица по безопасност и здраве при работа

– ръководители;

– представители от Комитетите и Групите по условия на труд;

– специалисти, работещи в областта на ЗБУТ.

 

Всеки участник получава сертификат за преминато периодично обучение по здраве и безопасност при работа съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1-4 на Наредба РД-07-2/16.12.2009 г.

 

Продължителност:

Първи ден: 10.00 ч. – 16.30 ч. Втори ден: 9.00 – 15.30 ч.

 

Ако желаете, имате възможност да се включите само в един от двата дни.

 

гр. София, бул. Кн. Мария Луиза 92, етаж 5

ПРОГРАМА

Първи ден

 

1. Промени в нормативната база по ЗБУТ през 2017-а година.

2. Добри практики за организация и провеждане на периодични инструктажи.

3. Оценка на риска при ръчна работа с тежести – елементи и методики.

4. Добри практики за оценка на риска при експозиция на химични агенти.

5. Разследване на професионално заболяване. Процедура. Роля на службата по трудова медицина. Практика на д-р Евстатиева при известия за професионално заболяване във връзка с мускулно-скелетно увреждане и във връзка с експозиция на химични агенти.

 

Втори ден

1. Модул „Практическо упражнение по темите от първия ден“.

2. Въведение в ISO 45001 Системи за управление на здравето и безопасността при работа. Трябва ли и как да направим преход от OHSAS 18001 към ISO 45001.

3. Ролята на ръководителите в безопасност и здраве при работа – примери от практиката.

4. Първа долекарска помощ. Най-чести причини за загуба на съзнание (припадане) и какво да правим. Практическо упражнение по извършване на непряк сърдечен масаж.

5. Тест.

 

ЦЕНА ЗА УЧАСТИЕ

Участие в двата дни: 190 лв. без ДДС. Цена с отстъпка: 175 лв. без ДДС.

 

Отстъпка ползват:
– абонати на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА
– участници с предишни платени обучения

Цената включва: лекции и семинарна част, учебни материали на хартиен и електронен носител, кафе-паузи и обяд, сертификат за преминато обучение.

 

​За повече информация и записване:

https://otgovori.info/trainings/obuchenie-zbut-naprednali-03-2018/

Адрес: София бул. Кн. Мария Луиза 92, етаж 5
comments powered by Disqus