Училище за бизнес компетенции ЕООД
Икономическа информатика.Комбиниран курс,включващ уеб-базирана самостоятелна подготовка и по един пр
1,800.00 лв. с ДДС
до 28-08-2017

Икономическа информатика.Комбиниран курс,включващ уеб-базирана самостоятелна подготовка и по един пр


01-09-2017 до 01-09-2018

02 822 10 70
Моля, споменете Seminari365.com!

Професионална квалификация

Специалност: Икономическа информатика

Професия: Икономист-информатик, трета квалификационна степен. Обучението е лицензирано от НАПОО.

Търсите възможност да развиете кариера в областта на информационните технологии? Тази квалификация има за цел да подобри общото разбиране за основни модели и концепции в областта на управлението на информационните технологии, както и да подобри уменията, свързани с разработване на икономически модели и практическа работа с електронни таблици, създаване на уеб-страници и проектиране на бизнес процеси.

За кого е програмата?

Мениджъри и специалисти, които желаят да развият кариера в областта на икономическата информатика, като съчетават обучение в областта на икономиката с това в областта на информационните технологии и организацията и управлението на ИТ услуги.

Учебни дисциплини

Програмата включва:

Общо задължителни дисциплини за изграждане на базова компетентност

Основни икономически знания и умения

Основи на търговското право

Здравословни и безопасни условия на работа

Отраслово задължителни дисциплини за професионално направление

Основи на маркетинга и продажбите

Умения за ефективни продажби

Проектиране на съвременни бизнес модели с Business Model Canvas

Управление и работа с хора

Лидерство и мениджмънт

Специфични дисциплини за професията

Бизнес планиране

Управление на проекти и оценка на инвестиционни проекти

Финансово планиране

Управление на нивото на доставка на услуги за бизнеса /базирано на принципите на ITIL добра парктика/

Управление на ИТ услуги

Управление на непрекъснатостта на бизнеса

Управление на информационната сигурност

Информационни технологии – PIVOT таблици, сценарийно планиране

Избираеми дисциплини

Управление на промяната

Ефективност на производството – 5S, Кайзен, JIT, лична ефективност

Създаване на Фейсбук страница и представяне в YouTube

Създаване на уеб-страница с WebPress

Продължителност и формат

100% дистанционна форма на самостоятелна работа чрез уеб-базирана платформа

Смесена форма на обучение, включваща уеб-базирана самостоятелна подготовка и по един присъствен вечерен семинар всяка седмица

Продължителност

960 учебни часа, около 6 месеца за пълна професия или

Съкратена програма за част от професия

Цена

1800 лв или ваучер по програма “Аз мога повече!” за обучение по професия “Икономист-информатик” и специалност “Икономическа информатика”

Какво включва цената?

Обучение по акредитирана учебна програма от опитни преподаватели

Учебни книги, упражнения, казуси и тестове в електронен вид, достъпни в уеб-базирана платформа

Присъствени учебни семинари за смесената форма на обучение или консултации при дистанционната форма през Skype, електронна поща, форума на платформата

Заключителен изпит по теория и практика

 

Пълна информация за обучението (PDF, 441.78 KB)

Адрес: София ул. "Пиротска" № 45, ет. 2, офис 20. София 1303
comments powered by Disqus