GetTraining
Годишно Счетоводно Приключване
55.00 лв. с ДДС
до 16-02-2018

Годишно Счетоводно Приключване


17-02-2018 до 18-02-2018 14:30-18:00

0887 122827
Моля, споменете Seminari365.com!

Продължителност на курса: 10 учебни часа 

Форма на обучение: Присъствена: в офиса на ГетТрейнинг 

Документ: сертификат за успешно преминато обучение

Място на провеждане: Учебен център ГетТрейнинг, гр. София, бул. Васил Левски 100 б

 

Основна цел е всеки, който се включи в този курс да придобие практическа знания как да приключва счетоводно годината . Основните теми който ще бъдат разгледани са:

  • Основни понятия и стъпки при съставяне на финансовия отчет. Осчетоводяване при счетоводното приключване на разходи, свързани с продажби на продукти, стоки и услуги. Приключване на приходи от продажби на продукти, стоки и услуги. Начисляване на корпоративен данък.
  • Съставяне на финансови отчети: оборотна ведомост, баланс, отчет за приходите и разходите, отчет за паричния поток, отчет за собствения капитал и справка за дълготрайните активи.
  • Начини на оповестяване на финансовите отчети според изискванията на Националните счетоводни стандарти и международните счетоводни стандарти.
  • Съставяне на годишна данъчна декларация.

Практическа работа със счетоводен софтуер

 

Адрес: София бул. Васил Левски 100 Б
comments powered by Disqus