GetTraining
СЧЕТОВОДСТВО  КАЗУСИ И ЗАДАЧИ за напреднали
200.00 лв. с ДДС
до 17-11-2017

СЧЕТОВОДСТВО КАЗУСИ И ЗАДАЧИ за напреднали


18-11-2017 до 26-11-2017 14.30 - 18:15

0887 122827
Моля, споменете Seminari365.com!

Лектори: Валентина Георгиева

Старт: 18.11.2017 г. до 26.11.2017 г.

Продължителност: 20 уч. часа / събота и неделя

Часове на провеждане: 14:30 до 18:00 ч.

Цена: 200.00 лв.

За записване: изпратете заявка на office@gettraining.eu или 0887 122827

 

За кого е предназначен този курс: курсът е подходящ за лица, които искат да упражняват професията

Фокус на обучението: работа със счетоводен софтуер

 

Какви познания ще придобиете:

  • Отчитане на дълготрайните – материални активи и дълготрайните нематериални активи
  • Отчитане на стоково – материалните запаси – материали, стоки и продукция
  • Отчитане на разходите и приходите от дейността на фирмата
  • Отчитане на различните видове данъци
  • Отчитане на капитала на фирмата
  • Счетоводно отчитане на различните видове лизинг
  • Счетоводно отчитане на ДДС
  • Съдържание на годишния финансов отчет – оборотна – оборотна ведомост, отчет за приходите и разходите, справка за собствения капитал. Примери за годишно приключване и попълване на годишна данъчна декларация

 

Адрес: София Бул. Васил Левски 100 Б /входа до Музикален театър/
comments powered by Disqus